Bewoners Hemonypanden dagen Eigen Haard voor rechter

15 juni 2012

Persbericht bewoners juni 2012-De bewoners van de monumentale panden op de hoek Hemonystraat/Tweede Jan van der Heijdenstraat in De Pijp hebben de huiseigenaar Woningstichting Eigen Haard voor de rechter gedaagd. Ze willen Eigen Haard zo dwingen eindelijk te beginnen met het opknappen van hun panden. Na jarenlange verwaarlozing is nu de maat vol. Eigen Haard weigert: het wil de huurcontracten opzeggen en de woningen verbouwen tot luxe-appartementen.

 Het conflict

Eigen Haard beweert dat regulier onderhoud niet meer rendabel is en dat de woningen grootschalig gerenoveerd moeten worden om ze ‘verhuurbaar’ te houden. Hiermee zijn de bewoners het niet eens. Eigen Haard presenteert een eenzijdig verhaal en wil niet serieus praten over een alternatief. Een voorstel van de bewonerscommissie om een onafhankelijk onderzoek te doen wordt van de hand gewezen.

Inmiddels hebben de bewoners zelf een onderzoek laten doen door bureau De Verandering. En na advies van Het Wijksteunpunt Wonen en advocaat Henri Sarolea nemen zij nu het heft in eigen hand.

 

Waarom een rechtszaak?

Inmiddels is al bijna 30 jaar niets aan onderhoud gedaan. De panden gaan zienderogen achteruit. De laatste jaren is de hele buurt opgeknapt, maar de Hemony panden blijven als een rotte kies de straat ontsieren.

Eigen Haard zegt dat een rendabele exploitatie alleen mogelijk is als de woningen in de vrije sector komen. Daarbij wordt vergeten dat er de afgelopen twintig jaar al meer dan een miljoen euro aan huur is ontvangen, zonder dat daar enige noemenswaardige investeringen tegenover staan.

De bewoners hebben steeds aangegeven dat een grootschalige renovatie niet wenselijk is en dat een grote opknapbeurt voldoende is. Dit is veel goedkoper en spaart bovendien de monumentale binnenkant van het gebouw.

Eigen Haard is de bewoners inmiddels wel tegemoet gekomen. In de nieuwste plannen kan een deel van de bewoners terugkeren in de Hemonypanden. Maar dan moeten ze wel accepteren dat de huren met 50 tot 100% omhoog gaan. En dat hun woning kleiner wordt.

De bewoners zijn van mening dat Eigen Haard genoeg kansen heeft gehad om in overleg met de bewoners plannen te ontwikkelen en eisen nu dat Eigen Haard onderhoud gaan uitvoeren. Nog meer uitstel is onverantwoord. Het bouwkundig onderzoek dat de bewoners hebben laten uitvoeren toont bovendien aan dat een goede opknapbeurt geen weggegooid geld is: de panden zullen voor de komende 25 jaar weer prima te exploiteren zijn.

 

Wat ging hier aan vooraf ?

De Hemony panden worden in 1981 door de Gemeente Amsterdam aangekocht in het kader van het voorraadplan de Pijp. De gemeente wil hiermee voorkomen dat speculanten dergelijke panden gaan ‘uitponden’, meeliftend op de grootschalige stadsvernieuwing die op dat moment in de Pijp van start gaat.

De panden worden aan woningbouwvereniging Amsterdam Zuid in beheer gegeven. In 1983 vindt een kleine opknapbeurt plaats. Ondanks een beschikbare gemeentesubsidie gebeurt er daarna helemaal niets. In 1991 neemt Woningbouwvereniging Dr. Schaepman het beheer over. In 1996 fuseert deze met woningbouwvereniging Eigen Haard.

Inmiddels is het complex hoognodig toe aan een reguliere opknapbeurt. Rond 2000 worden er opknapplannen gemaakt, maar Eigen Haard stelt deze uit en af.

In 2010 presenteert Eigen Haard haar plannen: de bewoners moeten vertrekken en de gerenoveerde woningen zullen in de vrije sector verhuurd worden, voor prijzen van 1600 tot 2000 euro. Eigen Haard doet dus precies wat de gemeente had willen voorkomen: de panden worden gebruikt als winstobject. Daarbij worden sociale huurwoningen onttrokken aan de markt.

Sinds 2010 is de bewonerscommissie in overleg met Eigen Haard. Eigen Haard blijkt niet bereid te praten over een alternatief. De bewoners zien daarom geen andere oplossing dan naar de rechter te stappen. Op dat moment komt Eigen Haard met nieuwe plannen. Daarin krijgt een deel van de bewoners de mogelijkheid om terug te keren na de renovatie. Daarbij raken ze wel een deel van hun woning kwijt, terwijl de huurprijzen stijgen met 50 tot 100%.

 

Het Pand, de Bewoners en hun Buurt.

De Hemony panden uit 1882 zijn ontworpen door Gersom Salm (bekend van Paradiso, het Artis-Aquarium en Keizersgrachtkerk). In de woningen zijn nog de originele details te zien: de plafonds met ornamenten, en de vele sierlijke houten kozijnen, trapleuningen, schouwen en lambriseringen. Dit alles dreigt te verdwijnen als de plannen van Eigen Haard doorgaan.

De panden hebben enkele decennia als dependance van het Amstelhotel gediend en bevatten nu 13 woningen en een bedrijfsruimte. In de bedrijfsruimte huist coffeeshop/galerie YoYo. De meeste bewoners wonen hier al jarenlang en zijn actief verbonden aan hun buurt. Verhuur in de vrije sector maakt van deze panden een doorgangshuis. Dit zal de sociale cohesie in de buurt zeker niet bevorderen.

 

Lees ook:

Het bericht in dagblad Metro: “Huurders Hemony-panden naar rechter om renovatie”.

 

 

Artikel delen:

!WOON