Meldpunt publiceert jaarverslag 2011

05 juni 2012 - In 2011 bestond het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag 10 jaar. Een decennium lang zijn huurders, naar hun volle tevredenheid, ondersteund in uit de hand gelopen situaties met hun verhuurder. De waardering voor het werk van het Meldpunt is groot, zo blijkt uit reacties en metingen. Sommige knelpunten komen al 10 jaar voor. Denk aan slechte bejegening, ongeoorloofde druk op huurders bij voornemens tot verkoop van of ingrepen in de woning, aan extreme huren en huurverhogingen en aan onredelijke contracten bij bemiddelingsbureaus.

Tien jaar geleden had echter nog niemand gehoord van shortstay verhuur, splitsen buiten het quotum, of uitbuiting van expats. Vandaag de dag zien we bijvoorbeeld een sterke toename in het aantal expats wat aanklopt voor ondersteuning bij een conflict met de verhuurder.

In 2011 zijn de banden met de Dienst Wonen Zorg en Samenleven verder verstevigd. In de lijn van de wens van het College van B&W wordt gewerkt aan een efficiëntieslag in de samenwerking tussen de gemeente en het Meldpunt bij de handhaving. In 2012 zal dit onder andere tot een convenant over informatie-uitwisseling en het in opdracht van de gemeente uitvoeren van een meldpunt voor antikraakbewoners leiden.

Het makkelijk leesbaar boekje geeft in kort tijdbestek een goed beeld van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.

Download: mov_jversl_2011_def_web

Artikel delen:

!WOON