Plichten van huurders

04 juni 2012 - Recentelijk is de woonlastenkrant verspreid (in de Pijp als bijlage in de Pijpkrant).  Deze wordt jaarlijks verspreid in het kader van de huurverhogingen. De verhogingen zijn aan regels gebonden, daarnaast kwamen diverse rechten van huurders aan bod. Heeft u de bijlage gemist? U kunt hem ophalen bij het Wijkcentrum Ceintuur. Soms roept de woonlastenkrant ook vragen op zoals de vraag of er ook plichten voor huurders zijn. Jazeker! En het is voor huurders verstandig zich hier aan te houden, juist ook om goed gebruik te kunnen maken van de rechten die je hebt.

 Plicht 1: Tijdige betaling huur

Deze hoort in koeienletters. De huur tijdig betalen. Dus niet een paar dagen na de datum waarop deze verplicht is.  Uw eigen financiële of anderszins persoonlijke situatie is niet van belang. Betalen zult ge. De verhuurder betaalt uit de huur het beheer en onderhoud en de financiering van de woning. Ook al is de huur daar niet voldoende voor, bijvoorbeeld omdat de verhuurder de woning duur heeft gekocht of te hoog waardeert, dan maakt dat niet dat de verhuurder van het afgesproken huurbedrag mag afwijken. Een huurder kan wel bij een te hoge huur ten opzichte van de kwaliteit in veel gevallen een huurverlaging aanvragen. Verhuurders met enige kennis van zaken zijn hiervan op de hoogte.

Plicht 2: Goed huurderschap

Als huurder moet u zich gedragen als goed huurder. Dat houdt in dat u geen overlast mag veroorzaken en gebreken tijdig moet melden. Als u een tijdje weg bent van de woning moet u regelen dat er iemand anders voor de woning zorg draagt. Let wel op dat het in gebruik geven (dat is wat meer dan iemand die voor u de woning naloopt en plantjes water geeft) van de woning aan anderen in de huurovereenkomst meestal is uitgesloten. Dat kan dus niet zonder toestemming.

Plicht 3: Bepaalde gebreken zelf herstellen

Hoewel door het feit dat u huurt het onderhoud voor rekening en zorg van de verhuurder is, heeft de wetgever in het besluit kleine herstellingen een lijst opgesteld van zaken die voor rekening van huurder komen. Enkele voorbeelden: Als u een tuin heeft moet u ervoor zorgen dat bomen niet dusdanig doorgroeien dat ze te groot worden. Kraanleertjes dient u zelf te vervangen. Heeft u een CV dan moet u zelf de radiatoren bijvullen en ontluchten. Het onderhoud van de ketel is weer voor rekening van de verhuurder. Lampen op de trap moet u zelf vervangen. Is de installatie kapot, is dit weer voor rekening van de verhuurder.

Plicht 4: Meewerken verhelpen onderhoudsgebreken

Als huurder moet u onderhoudsgebreken melden (zie plicht 2), een verhuurder moet deze verhelpen. Doet de verhuurder dit niet, dan kunt u via de huurcommissie een huurverlaging laten uitspreken. Meestal wordt dan het verhelpen van onderhoudsproblemen wél rendabel. En als de verhuurder niet in actie komt, kunt u ook via de rechter afdwingen dat de onderhoudsgebreken verholpen worden. Daar staat tegenover dat u  moet meewerken aan het laten verhelpen van die gebreken. Op dit terrein zien wij wrijvingen. Menig bouwbedrijf belt onaangekondigd aan, of maakt eenzijdige afspraken op wel erg korte termijn of wil ingrijpende werkzaamheden uitvoeren zonder dat hier fatsoenlijke afspraken met u over zijn gemaakt. Komt dit u niet uit, laat dan liefst schriftelijk weten welke dagen/tijden u wel schikken. Hou hier de redelijkheid in het oog, ook ten opzichte van de werkplanning van de verhuurder.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten als huurder, kom dan naar een van onze inloopspreekuren in het Wijkcentrum Ceintuur of een Huis van de Wijk of stel uw vraag via de vragenbalie op deze site.

 

 

Artikel delen:

!WOON