Warmte voor bewoners van de Voerman

27 juni 2012

De bewoners van het complex de Voerman, ook wel de Knijtijzerpanden genoemd, aan de Jan Evertsen-, de Jan Voerman- en de Derkinderenstraat krijgen nog voor de winter centrale verwarming en mechanische ventilatie.

Vervolgens wordt dubbel glas aangebracht. Als deze werkzaamheden klaar zijn,  gaan de bewoners een huurverhoging betalen van 40 euro per maand.

Slecht onderhoud, kou, vocht en tocht
Al jarenlang hebben veel bewoners erg veel last van kou, vocht en tocht in de woningen. Op het woonspreekuur van het Wijksteunpunt Wonen kwamen daar veel klachten over binnen. Ook elders trokken bewoners aan de bel. Politieke partijen gingen zich er mee bemoeien, zoals de SP,  die een zwartboek uitbracht over de klachten in dit complex, maar ook over andere complexen in Nieuw-West. De woningen zouden worden gesloopt, waardoor er weinig tot niets meer aan het onderhoud van de woningen werd gedaan . Maar door de economische crisis en de opheffing van Far West zijn de sloopplannen afgeblazen.

Bewoners stadsvernieuwingsurgent
Voor iedereen was wel duidelijk dat er wat moest gebeuren met de panden en voor de bewoners. Na jarenlange ellende moest aan de bewoners perspectief worden geboden. De Dienst Wonen van de Centrale Stad heeft alle bewoners een stadsvernieuwingsurgentie toegekend. Omdat het om een complex van 360 woningen gaat, is het verlenen van die urgentie in 4 fasen geknipt. De laatste 90 bewoners worden 1 september 2012 stadsvernieuwingsurgent. Jammer genoeg is dat voor bewoners niet de oplossing.  De woningmarkt zit zodanig op slot dat vooral gezinnen met kinderen eigenlijk nauwelijks een kans maken om naar elders te verhuizen.

De urgentie wordt voor een periode van 2 jaar verleend, want het gaat om een fictieve sloopdatum. Dat betekent dat de meeste bewoners toch wel zullen blijven wonen in het complex.

Van sloop naar groot onderhoud
Rochdale, de nieuwe eigenaar na het opheffen van Far West, zag ook wel in dat er met de panden hoognodig iets moest gebeuren.  Rochdale heeft vervolgens een plan gemaakt voor groot onderhoud, zodat de panden nog zeker de komende 15 tot 20 jaar meekunnen. Het plan omhelst aanleg centrale verwarming, mechanische ventilatie, aanbrengen nieuwe kozijnen met dubbel glas, nieuwe woningtoegangsdeuren, isolatie van de binnengevel voor en achter, vervangen balkonhekken en afhankelijk van technische opname vervangen keuken en douche.

Overleg met bewonersgroep de Voerman
De bewoners hebben afgelopen jaar met behulp van het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West (WSWNW) een bewonersgroep opgericht. Deze bewonersgroep heeft bij Rochdale aangedrongen op de stadsvernieuwingsurgentie en het nemen van maatregelen tegen de kou, tocht en vocht. Er is een overleg tot stand gekomen tussen Rochdale en de bewonersgroep,  waar de plannen voor groot onderhoud zijn besproken.

De bewonersgroep kan zich goed vinden in dit plan. De bewonersondersteuner van het WSWNW geeft de bewonersgroep advies en steun in hun overleg met Rochdale. Rochdale financiert de ondersteuning.

Bewoners van de Voerman gaan akkoord
Om de plannen te kunnen uitvoeren moet minimaal 70% van de bewoners akkoord zijn met de plannen.

Voor het eerste blok van 90 woningen is de 70% gehaald. Op maandag 18 juni is begonnen met  de aanleg van cv en mv in dit blok. Het ziet er naar uit dat ook in de andere blokken de 70% gehaald wordt. Bewoners hebben een uitgebreide brochure gekregen over de werkzaamheden en krijgen een vergoeding van 1000 euro .

De bewonersgroep vindt dat bedrag nog te laag en zet zich er voor in dat te verhogen.

Samenwerkingsafspraken
Om de samenwerking tussen Rochdale en de bewonersgroep te bekrachtigen wordt de bewonersgroep omgevormd tot een projectcommissie, die een samenwerkingsovereenkomst aangaat met Rochdale.

De ondertekening van deze overeenkomst heeft jl. woensdag 20 juni plaatsgevonden.

 

Ietje de Wilde
Bewonersondersteuner Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West

Artikel delen:

!WOON