Actieprogramma Duurzaam Wonen in West

02 juli 2012

De deelraad van West heeft op 29 mei ingestemd met de aanpak van de 200 slechtste panden van West. Het bouwtoezicht heeft een stadsdeel-brede inventarisatie gehouden, en het Wijksteunpunt Wonen West heeft signalen van huurders aangeleverd. Na de zomer zullen woningopnames gaan plaatsvinden en eigenaren worden aangeschreven op basis van het bouwbesluit. Het stadsdeel draagt zorg voor de naleving van de minimale normen voor gezond en veilig wonen en stimuleert daarnaast eigenaren om de energieprestatie van woningen te verbeteren. Het wijksteunpunt zal beschikbaar zijn voor ondersteuning van de bewoners, die te maken krijgen met de vaak broodnodige ingrepen in hun woningen.

Artikel delen:

!WOON