Huurders in Amsterdam Noord komen in actie!

02 juli 2012

Huurders in Amsterdam Noord maken zich zorgen om hun toekomst. Aan de ene kant is er een sterke stijging van de woonlasten maar aan de andere kant krijgt Noord te maken met een sterk krimpende sociale woningvoorraad.

Het IBW-N (Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord) zette in hun nieuwsbrief op een rijtje wat er voor de huurders in Amsterdam Noord allemaal verandert. In samenwerking met het HpN (Huurdersplatform Noord) en ondersteund door het Wijksteunpunt Wonen Noord vond op 15 februari een informatiebijeenkomst voor bewonerscommissies uit het stadsdeel plaats.

Behalve het informerende karakter had de avond ook als doel om met elkaar te bespreken hoe de huurders hiertegen in het verweer komen. Ruim 30 bewonerscommissieleden bezochten de avond en zij hadden er duidelijk zin in om wat te ondernemen.

IBW-N en HpN: De omvang van de sociale woningvoorraad moet worden beschermd en de woonlasten moeten omlaag.
Veel van de zaken die in Amsterdam Noord spelen, hebben een landelijk karakter. Neem bijvoorbeeld de toewijzingsregels voor leegkomende huurwoningen met een inkomen tot € 34.085, de te verwachte huurverhoging van 2,25% (wat neerkomt op koopkracht verlies), de extra 5% huurverhoging voor huurders van een sociale huurwoning met een bruto inkomen boven de € 43.000 en de verslechtering van de huurtoeslag waardoor 80% van de bewoners er gemiddeld 9,25 per maand op achteruit gaat.

Maar er zijn ook “‘Noordse” punten zoals de lokale lasten die tot de hoogste van Amsterdam behoren en toch nog het snelst stijgen.

Bij de Donnerpunten (officieel ‘schaarstepunten’ genoemd) waardoor men bij nieuwe contracten € 75 of € 120 meer gaat betalen, staat men op de avond wat langer stil. Volgens minister Donner zouden corporaties hier terughoudend mee omgaan. Helaas vertelt de dagelijkse praktijk in Amsterdam Noord een heel ander verhaal. Een bijkomend effect van de Donnerpunten is dat 28% van de voorraad aan sociale huurwoningen in Noord geliberaliseerd kan worden.

Dit is niet de enige aanslag op de omvang van de sociale voorraad in Amsterdam Noord: Noord was immers koploper qua aantal verkochte woningen. Door de marktomstandigheden is het aantal woningverkopen teruggelopen van 450 naar 200 per jaar. Bewoners vinden het vooral een schande dat woningen bij verkoop lang leeg blijven staan.

De sloopplannen in wijken De Banne en Nieuwendam onttrekken ook sociale huurwoningen; dit wordt tevens verwacht bij de ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt. Een andere doorn in het oog is dat in het Plan van Gool zo’n 200 woningen tijdelijk verhuurd worden.

In Noord vertrekken jongeren nu al op grote schaal naar steden als Zaandam en Purmerend; met het huidige perspectief wordt dit alleen maar erger. “We raken in Noord een generatie kwijt”, omschrijft de voorzitter van het Huurdersplatform treffend. Over de vraag wat je als huurdersorganisaties in Noord kunt doen zijn de aanwezigen het snel eens. Er wordt een manifest gemaakt dat toegespitst wordt op de situatie in Amsterdam Noord. Aan de gevolgen moet een gezicht gegeven worden door herkenbare voorbeelden. Er wordt een brandbrief gemaakt die gestuurd wordt aan de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV. In maart wordt een handtekeningenactie gestart die half mei aangeboden wordt aan de politici.

In Amsterdam boven het IJ is de tijd rijp voor een tegenbeweging. De Noordse aanpak moet de rest doen.

Artikel delen:

!WOON