NVM berispt makelaar na klacht huurder

24 juli 2012

Een huurder uit Amsterdam Oost heeft met succes een klacht ingediend bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De huurder huurt een woning van een grote makelaar uit Amsterdam. De woning heeft gebreken en de huurder heeft op basis van deze gebreken in 2000 een huurverlaging weten af te dwingen bij de Huurcommissie. De makelaar stuurde ieder jaar een voorstel tot huurverhoging  terwijl de huur was bevroren. Op basis hiervan dreigde de makelaar vanwege huurachterstand met het inschakelen van incassobureaus en deurwaarders, wat de huurder als zeer intimiderend heeft ervaren.

De huurder is enkele keren tegen de huurverhoging in beroep gegaan en de Huurcommissie heeft de makelaar telkenmale in het ongelijk gesteld. Na overleg tussen huurder en makelaar, waarbij ook Wijksteunpunt Wonen Oost betrokken was kwam er geen verbetering in de situatie. Uiteindelijk heeft de huurder een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht van de NVM, met als doel zodoende in het gelijk te worden gesteld.

De NVM heeft vervolgens de klacht gegrond verklaart.  “Dit alles brengt de raad tot de conclusie dat beklaagde de kwestie jarenlang heeft laten ‘sloffen’ en zijn administratie niet op orde heeft. Aldus heeft beklaagde onprofessioneel gehandeld. De klacht is dan ook gegrond”…”De Raad acht het opleggen van een maatregel in dit geval passend en legt deze aan beklaagde op in de vorm van een berisping”. De makelaar is veroordeeld in de kosten van de procedure en moet 2200 euro aan de vereniging betalen.

Artikel delen:

!WOON