Aanpak bouwkundige staat Hilwiscomplex

27 augustus 2012

De bouwkundige staat van het Hilwiscomplex in de Rivierenbuurt (o.a. bekend vanwege de ‘wolkenkrabber’) is de bewoners reeds jaren een doorn in het oog. Reeds in 2008 is door het toenmalige stadsdeel Zuideramstel, op aandringen van de Bewonersvereniging Hilwiscomplex en de Huurdersvereniging Zuideramstel (HVZA) een grootschalige aanpak losgelaten op dit complex. Ondanks het grote aantal van 300 vooraanschrijvingen (Berichten aan Belanghebbenden) kwam het echter slechts een klein gedeelte daarvan tot effectieve aanschrijving.

De Bewonersvereniging en de HVZA bleven hierover, ook na de stadsdeelfusie, in overleg met het stadsdeel en daar is in het voorjaar van 2012 een nieuwe aanpak uit voortgerold.

De afdeling handhaving van Bouw- en woningtoezicht van het stadsdeel Zuid heeft een speciaal formulier opgesteld waarop bewoners hun klachten konden melden. Het Wijksteunpunt Wonen Zuid heeft eind juni, in samenwerking met de Bewonersvereniging Hilwiscomplex, alle huurders benaderd met een voorstel om hen te helpen bij het nalopen van de woningen en het invullen van de formulieren.

De woongenotschadende klachten die bij de verhuurder werden gemeld zijn in veel gevallen verholpen. De kwaliteit van de herstellingen laat soms vermoeden dat de gebreken binnen afzienbare tijd weer een negatieve invloed op het woongenot zullen hebben.  Hijsbalken, kozijnen op zolder en balkons zijn doorgaans niet gerepareerd en in slechte staat. Tijdens de inventarisatie kwamen een aantal nieuwe gebreken aan het licht en ontdekten wij een aantal oude gebreken die nog niet eerder via het Wijksteunpunt Wonen waren gemeld.

De ingevulde formulieren worden samen met een rapportage van het Wijksteunpunt Wonen en de oorspronkelijke  rapportage van Bouw- en woningtoezicht overgedragen aan het stadsdeel. Vanuit het stadsdeel werd een werkgroepje opgezet dat de verdere procedure zal opvolgen. Het werkgroepje bestaat uit een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht, een lid van de Bewonersvereniging Hilwiscomplex en een vertegenwoordiger van de HVZA.

Zie voor een eerder bericht over de wolkenkrabber:

http://rivierenbuurt.weblog.nl/varia_inuit_de_rivierenbuurt/hilwis-en-wolkenkrabber/

Aanpak bouwkundige staat HilwiscomplexAanpak bouwkundige staat Hilwiscomplex

Artikel delen:

!WOON