Vervalste huuropzegging

04 september 2012

Verhuurders wringen zich soms in rare bochten om van hun huurders af te komen. Zo werd begin dit jaar een huurster van de Koningsstraat geconfronteerd met een huuropzegging, waar haar handtekening onder zou staan. ‘’I agree to leave Koningsstraat ** 1st floor on the 31st of March 2012’’. De huurster stond perplex. De zogenaamde huuropzegging was niet van haar hand. Desalniettemin vorderde de verhuurder ontruiming bij de voorzieningenrechter.

Op zitting werden partijen grondig door de rechter ondervraagd. Het verhaal van de verhuurder rammelde nogal. Daar komt bij dat er voor wat betreft huurster geen aanleiding was voor een huuropzegging. De huur was kort geleden verlaagd met 450 euro per maand. De ontkenning van huurster dat zij de huur zou hebben opgezegd, was zo stellig en overtuigend, dat de rechter een nader onderzoek noodzakelijk achtte. Omdat daar in een kort geding procedure geen plaats voor is, werd de vordering tot ontruiming afgewezen.

Huurster werd in de procedure bijgestaan door het WSWonen Centrum en een jurist van het Emil Blaauw proceskostenfonds. De laatste tijd komt het vaker voor dat huurders geconfronteerd worden met vervalste huuropzeggingen. Zo kan het voorkomen dat de rechtbank een handschriftdeskundige aanstelt, die uitsluitsel moet geven.

 

Artikel delen:

!WOON