Donnerpunten tasten bestaand cooptatierecht woongroepen aan

15 oktober 2012

Bij het WSWonen in West zijn signalen binnengekomen over nare gevolgen van de Donnerpunten. Bij twee woongroepen voor ouderen van Rochdale, aan de De Wittenkade en de Schinkelhavenkade, zijn sinds 1 oktober 2011 plotsklaps alle woningen geliberaliseerd geraakt. Het coöptatierecht dat de bewoners hebben komt hiermee op losse schroeven te staan.

Kandidaten die reeds lang op de wachtlijst stonden zien nu ineens een woning in de door hen gewenste omgeving aan hun neus voorbij gaan omdat ze hem niet meer kunnen betalen. Omdat sinds 1 januari 2011 met de invoering van de Europese inkomensnorm ditzelfde ook al gebeurde met kandidaten die te veel verdienden, is deze laatste groep ook al afgevallen. Door deze opeenvolgende maatregelen is er al snel niemand meer over op de wachtlijst die aan de voorwaarden voldoet en heeft de woongroep dus niets meer te kiezen.

De ontstane situatie is door Rochdale gelukkig herkent en er is een gedeeltelijke aanpassing gekomen in het verhuurbeleid. Een gedeelte van de woningen wordt alsnog sociaal verhuurd (afgetopt) en een gedeelte wordt voor “sociale markthuren” verhuurd. Dat levert echter alsnog problemen op: Het is maar net de vraag of diegene die bovenaan de wachtlijst staat te maken krijgt met een passende huurprijs voor de dan vrij te komen woning. Daarnaast blijft het verschil in huurprijs voor dezelfde type woning tussen bewoners in dezelfde woongroep nog altijd enorm groot.

De manier waarop het beleid van woningcorporaties rekening houdt met de gevolgen van de Donnerpunten voor woongroepen mag wat het WSWonen betreft eens goed onder de loep worden genomen. De woonvorm woongroep met alle winst die het kan opleveren voor de leefbaarheid wordt met de Donnerpunten flink uit evenwicht gebracht. Een inventarisatie allereerst van deze gevolgen is dan ook broodnodig om een verantwoord beleid te kunnen voeren.

Artikel delen:

!WOON