Wijksteunpunt Wonen Oost: Activiteitenverslag 2011

03 oktober 2012

Vandaag publiceren wij het Activiteitenverslag 2011 van Wijksteunpunt Wonen Oost. Het betreft een dwarsdoorsnede van het werk dat in 2011 verricht is. Door thema’s te beschrijven en bewoners aan het woord te laten hopen wij een beeld te schetsen van onze activiteiten en de vragen en verzoeken van bewoners in 2011. De volgende thema’s komen aanbod: Bewonersinvloed, Splitsen, Toolkit bewonerscommissie, Inloop ‘Slim zoeken naar een woning’ en Groen en wonen. Wij wensen u veel lees plezier!

U kunt het Activiteitenverslag online bekijken, maar ook als PDF downloaden:
: WSWonen Oost Activiteitenverslag 2011.

Artikel delen:

!WOON