Nieuw verdeelbesluit Short Stay

12 november 2012

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West heeft een nieuw verdeelbesluit voor short stay vastgesteld. Dit besluit volgt op het nieuwe beleid dat het college van Burgemeester en Wethouders heeft vastgesteld voor de hele stad Amsterdam. Het verdeelbesluit gaat in, met terugwerkende kracht, vanaf 1 november 2012.

Short stay is het verhuren van een woning voor korte periodes, van minimaal vijf nachten tot maximaal zes maanden. Vooral mensen die tijdelijk in Amsterdam werken en congresgangers maken gebruik van short stay. Het gaat hier niet om toeristisch verblijf.

Short stay is aan een aantal regels gebonden. De verhuurperiode van short stay mag niet korter dan vijf nachten zijn en short stay is alleen toegestaan in geliberaliseerde huurwoningen. Short stay mag niet ten koste gaan van de goedkopere huurwoningen, deze dienen behouden te blijven voor mensen met een laag inkomen. Om een woning als shortstay te mogen verhuren, heeft de eigenaar een vergunning nodig van het stadsdeel.

Limiet

In stadsdeel West geldt in sommige buurten een limiet aan het aantal shortstaywoningen. Voor welke buurt een limiet gesteld mag worden is door de Centrale Stad bepaald. Het gaat om de volgende buurten: Houthaven, Centrale Markt, Da Costabuurt, Helmersbuurt, Vondelbuurt, Sloterdijk, Landlust, Erasmuspark en De Kolenkit. Voor de andere buurten in stadsdeel West is er geen limiet voor short stay.

Godfried Lambriex, portefeuillehouder Wonen: “Het nieuwe beleid biedt meer ruimte voor short stay, maar dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in buurten en het aantal goedkope huurwoningen in de stad. Daarom wordt er strenger toegezien op illegale aanbieders, brandonveiligheid en overlast.”

Voor meer informatie over short stay kijkt u op www.amsterdam.nl/shortstay(http://www.amsterdam.nl/shortstay). Mensen die overlast ondervinden van shortstaywoningen, kunnen hun klachten melden bij het meldpunt Zoeklicht: via het telefoonnummer 14020 of www.amsterdam.nl/zoeklicht(http://www.amsterdam.nl/zoeklicht).

Bron: www.west.amsterdam.nl

Artikel delen:

!WOON