“Waar komt ons warmwater vandaan?”

27 november 2012

“De woningen en de school van de deze zomer opgeleverde Fiep Westendorpflat in Slotervaart/Delflandpleinbuurt zijn aangesloten op “Stadsverwarming” . De bewoners organiseerde met financiële en praktische ondersteuning van het Wijksteunpunt Wonen een excursie. Onderstaand hun verslag.”

23 november 2012: Nuon excursie.

Hadden we op 30 mei jl. van de Nuon, Martin Buijck, al informatie over de stadsverwarming gehad: vandaag gingen we met onze eigen ogen bekijken waar ons warmwater vandaan komt. Via het WijksteunpuntWonen, Elbert van Duijkeren, was er een bus gehuurd. Comfortabel werden we naar het Afval Energie Bedrijf (AEB) gebracht waar we met koffie werden ontvangen.  We kregen eerst een uitleg hoe e.e.a. in zijn werk gaat en daarop volgde een rondleiding. Ons vuil, opgehaald, verzameld, verbrand, energie opgeslagen; alle facetten werden besproken.

Vervolgens weer in de bus op weg naar het bufferstation.

Hier wordt het verkregen warm water opgeslagen om vervolgens naar onze woningen te worden getransporteerd. Terug naar Delflandplein 1B waar een drankje en hapje voor ons klaar stond. Er werd nog gezellig nagekletst. Met dank aan het Wijksteunpunt Wonen dat hiervoor een bedrag beschikbaar stelde.

Adri Tognetti, bewonerscommissie Fiep Westendorpflat, Amsterdam Slotervaart Zuid.

Artikel delen:

!WOON