Meld overlast shortstay verhuur

22 december 2012

Huurdersvereniging Centrum, het WSWonen Centrum, de binnenstadswijkcentra en het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag hebben het initiatief genomen tot oprichting van een meldpunt shortstay overlast. De bedoeling is om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van shortstay voor het woon- en leefklimaat.

Ervaringen van bewoners in de binnenstad worden vastgelegd in een zwartboek. De verantwoordelijke beleidsmakers – B&W, de gemeenteraad en het stadsdeelbestuur – krijgen de uitkomsten voorgelegd, inclusief aanbevelingen om een eind te maken aan de gesignaleerde problemen.

Shortstay is het structureel verhuren van woningen voor een periode vanaf vijf nachten tot en met zes maanden. In stadsdeel Centrum is voor de meeste buurten een maximaal aantal shortstay vergunningen vastgesteld omdat de woonfunctie in de binnenstad onderdruk staat. In het postcodegebied 1012 worden in principe geen shortstay vergunningen meer afgegeven.

Veel toeristen bezoeken Amsterdam. Meestal voor enkele dagen. Dan is het prettig om gebruik te kunnen maken van een eigen appartement. Het kort verblijf op een woning door steeds wisselende gasten kan voor de direct omwonenden echter een bron van overlast worden. De gasten kennen bijvoorbeeld de regels rond de afvoer van huisvuil niet, ze zijn met vakantie en vieren dat soms met veel herrie. Afspraken maken is lastig, iedere keer zijn er nieuwe gasten. Rolkoffers op de trap, beschadigingen in het trappenhuis, etc. Op sommige plekken in de binnenstad is er zoveel shortstay dat bewoners geen echte buren meer hebben. De leefbaarheid in de buurt komt onder druk te staan.

Door de vele klachten die nu al bekend zijn, is het duidelijk dat er veel meer woningen shortstay verhuurd worden dan dat er vergunningen verstrekt zijn. De samenwerkende organisaties hebben daarom een meldpunt in het leven geroepen om in kaart te brengen in hoeverre en op welke manieren shortstay het woon- en leefklimaat aantast. Reacties kunnen eventueel ook anoniem gemeld worden. Men kan aangeven of de melding doorgestuurd mag worden naar het gemeentelijk meldpunt. Deze is belast met de handhaving. Ook kan aangegeven worden of men een bijdrage wil leveren aan het op te stellen zwartboek over shortstay verhuur in de binnenstad.

www.meldshortstay.nl

Artikel delen:

!WOON