Renovatieproces Van Ostadestraat

12 december 2012

Goed nieuws voor de huurders van de panden aan de Van Ostadestraat 279-289. De renovatie van de panden gaat in het derde kwartaal van 2013 van start, met instemming van bijna alle bewoners. Het Wijksteunpunt Wonen heeft de bewoners begeleid in de totstandkoming van het uiteindelijke renovatieplan en het opstellen van een gekwalificeerd advies aan de corporatie.

 

Ingrijpend renovatieplan
Woningcorporatie Eigen Haard kwam in 2009 met een ingrijpend renovatieplan voor de bewoners aan de Van Ostadestraat. Er was geen ruimte voor inspraak geweest bij het opstellen van de plannen. Na de renovatie mochten bewoners terugkeren tegen huren van boven de € 600,00. Over indeling van woningen en woningverbeteringen viel niet te onderhandelen. Onder de bewoners ontbrak het aan draagvlak voor het plan. Ze wilden liever alleen funderingsherstel, vanwege de slechte staat van de fundering, in combinatie met groot onderhoud.

 

Advies en begeleiding
De bewoners besloten om een bewonerscommissie op te richten die in eerste instantie niet werd erkend door de corporatie. Het Wijksteunpunt Wonen Zuid werd door de bewoners om advies en begeleiding gevraagd en heeft er ondermeer voor gezorgd dat de bewonerscommissie erkend werd als onderhandelingspartner. Daarnaast hielp het WSWonen de standpunten van de bewonerscommissie te verdedigen. Eveneens heeft het Wijksteunpunt Wonen er bij Eigen Haard op aangedrongen om een andere benaderingswijze te kiezen en een alternatief plan te formuleren.

 

Overleg
Doordat bewoners en corporatie tegenover elkaar stonden heeft de planvorming zich gedurende twee jaar in een impasse bevonden. Eind 2011 kwam er een verandering vanuit Eigen Haard in de benadering van het project. Het uitgangspunt was nu om in overleg met de bewonerscommissie een renovatieplan te maken. De woningplattegronden zouden worden opgemaakt in overleg met de bewoners en de huurverhogingen werden onderhandelbaar.

 

Nieuw plan
Gedurende 2012 werd het nieuwe renovatieplan uitwerkt op basis van de nieuwe uitgangspunten. De bewonerscommissie heeft vervolgens een positief advies over het renovatieplan gegeven. Met het renovatievoorstel dat daarop verstuurd is, hebben 14 van de 15 zittende huurders ingestemd.

De bewonerscommissie voelde zich in dit hele proces ook gesteund door het stadsdeel Zuid. Het stadsdeel had nog een bedrag aan subsidie beschikbaar voor dit project maar onder de voorwaarde dat er voldoende draagvlak moest zijn onder de bewoners.

Op dit moment is de uitplaatsing van huurders naar wisselwoningen al begonnen. In het derde kwartaal van 2013 zal de renovatie van start gaan, deze gaat ongeveer een jaar duren.

Artikel delen:

!WOON