‘Straks geen plek meer voor ons?’

04 december 2012

Meer dan honderd bezoekers trok de jaarlijkse middag van de Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ) op 7 november in het Claverhuis. In een klein buurtonderzoek van de BOJ zegt bijna een kwart van de ouderen door de crisis en de bezuinigingen geraakt te worden. Bij de meeste ouderen in de bomvolle zaal is het vooral de vrees voor de toekomst.

De middag stond in het teken van de crisis en de bezuinigingen.De laatste jaren waren voor de oudere buurtbewoners niet best. In de verkiezingscampagnes figureerden zij uitsluitend als kostenpost. Benardus is gesloopt omdat we thuis moeten blijven wonen. Maar aan een alternatief in de buurt wordt niet gewerkt. Integendeel. In het nieuwe Bernardus bouwt Osira straks onbetaalbare vrije-sector zorgappartementen, winkels en een parkeergarage voor 180 auto’s. Terwijl nauwelijks buurtbewoners laat staan de ouderen een auto hebben. In de buurt komt geen enkele sociale huurwoning meer beschikbaar. Wel zijn er serviceflats gerealiseerd van €5000. Per maand! Alle voor ouderen geschikte vrijkomende huurwoningen worden verkocht of met de 25 Donnerpunten en de 30% monumentenopslag in de vrije sector getild. Dat wordt nog erger met de ‘Spiespunten’ die het Kabinet Rutte vlak voor de verkiezingen heeft doorgevoerd. Alle huurwoningen in monumenten krijgen er 50 punten bij.

Puntensysteem vervangen

Frank Achterkamp van de Woonbond doet de nieuwste plannen van de VVD-PvdA regering uit de doeken. Het puntensysteem wordt vervangen door 4,5% van de WOZ-waarde. Daardoor krijgt een woning met een WOZ-waarde van 2 ton een huur van €750,- De corporaties worden door het kabinetsbeleid gedwongen om in populaire marktgebieden huurwoningen te verkopen en te liberaliseren om elders nog wat sociale huurwoningen te kunnen bouwen. De wethouders Roeland Rengelink (PvdA) en Boudewijn Oranje (D66) zeggen de frustraties van de ouderen te delen, maar bezweren dat het Stadsdeel te klein is om er iets aan te doen. ‘Wibaut en Schaefer draaien zich om in hun graf’, reageert Tamar Stern uit de Palmstraat. Zij roept de wethouders op meer voor de oudere bewoners op te komen. Boudewijn Oranje: ‘Vergeleken met andere wereldsteden zoals New York, Londen en Parijs, zijn de huren in Amsterdam laag’. Iemand in de zaal: ‘Maar jullie horen te zorgen dat dat zo blijf’t!’ Meindert Hamersma uit de Marnixstraat: ‘Een lachertje om Amsterdam te vergelijken met New York maar tegelijk beweren dat het Stadsdeel te klein is om iets voor de oudere buurtbewoners te doen’. Roeland Rengeling zegt de zorgen te delen over de bezuinigingen op de zorg- en welzijnsvoorzieningen: ’Maar de decentralisatie van rijkstaken, zoals de AWBZ naar de WMO, biedt ook kansen want gemeenten kunnen zorg en welzijn veel beter organiseren dan het rijk’.

Geen plek meer voor ons

Gespreksleidster Leny van Vliet vat de zorgen van de oudere buurtbewoners aan het eind van de middag als volgt samen: ‘Eén: we willen hier blijven wonen. Twee: de ontwikkelingen in de sociale woningbouw baren ons zorgen, we vrezen dat er straks geen plek meer voor ons is. Drie: we vrezen voor de uitkleding van de thuiszorg en andere voorzieningen die essentieel zijn voor de ouderen. Vier: breng deze boodschap over naar de politiek en de corporaties!’

Eibert Draisma

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

 

 

 

 

 

Artikel delen:

!WOON