Veranderingen woonruimteverdeling 2013

31 december 2012

Per 1 januari 2013 zal er veel veranderen in de manier waarop woningen worden toegewezen. Zo komt er een nieuwe maximale netto huurprijs en veranderen de inkomensgrenzen. Regiobinding is niet meer nodig om in Amsterdam in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en de 65+ en medische urgentie worden afgeschaft. WoningNet zal ook gaan expirimenteren met het verloten van woningen.


Nieuwe maximale netto huurprijs en inkomensgrenzen voor sociale huurwoning

Per 1 januari 2013 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 681,02. Het maximale jaarinkomen waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 34.229. Voor gezinnen (min. 1 volwassene en 1 kind onder de 18 jaar) is dit € 38.695; zij kunnen op een deel van de woningen reageren.

Regiobinding vanaf heden afgeschaft

Waar men voorheen binding met de regio Amsterdam moest hebben door er te werken of te wonen is deze binding niet meer nodig om een sociale huurwoning te huren in Amsterdam.

Oppervlaktenorm vervalt

Grote huishoudens kregen voorheen voorrang op woningen vanaf 60m2 In Amsterdam en Diemen. Deze regeling is vervallen. Op de site van WoningNet worden bepaalde grote woningen gelabeld voor (grote) gezinnen. Er zijn twee labels ‘woning voor gezinnen’ en ‘woningen voor gezinnen met tenminste drie kinderen’.

De voorrangsregeling in Amsterdam voor 65+/MI//WMO komt te vervallen.

Vanaf 2013 worden geen nieuwe medische indicaties meer afgegeven door de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven in Amsterdam. WoningNet voegt vanaf 2013 de medische indicaties en WMO-indicaties niet meer toe aan de inschrijving van woningzoekenden. Woningzoekenden die vóór 2013 een medische indicatie hebben gehad behouden deze indicatie bij hun inschrijving tot 1 januari 2016. Zij kunnen tot uiterlijk deze datum met voorrang blijven reageren op woningen met voorrang voor 65+/MI/WMO. Daarna vervalt de voorrangsregeling ook voor hen definitief.

Dit houdt in dat men met de zelf opgebouwde woon- of inschrijfduur moet zoeken naar een nieuwe woning die passend is.

Daarnaast is er geen urgentie meer voor beroepsgroepen (politie, docenten etc.)en kunstenaars.

Exclusieve labels sociale huurwoningen

Bepaalde sociale huurwoningen worden gelabeld waar alleen specifieke doelgroepen op kunnen reageren:

–   Gezinnen met min. 1 kind onder de 18 jaar
–   Rolstoelgebruikers
–   Senioren waaronder WIBO woningen
–   Jongeren

Daarnaast zijn er twee voorrangslabels’ urgenten’ en ‘gezinnen met min. 3 kinderen onder de 18 jaar’. Dit houdt in dat bij woningen waar deze voorrangslabels staan vermeld, deze specifieke groepen voorgaan op de rest van de woningzoekenden.

Loting huurwoningen op WoningNet

In de loop van 2013 zal een beperkt deel van de sociale huurwoningen via loting worden aangeboden. Loting wordt dan een aanvulling op de bestaande woningtoewijzing op basis van inschrijfduur en woonduur. Men kan dus naast de wekelijkse twee reacties op het reguliere aanbod ook meedoen met de loting. Meer informatie hierover komt beschikbaar op www.woningnet.nl zodra loting wordt ingevoerd. Hiervoor is nog geen definitieve datum bekend.

Artikel delen:

!WOON