WSWonen Centrum onderzocht leegstand

17 december 2012

Op initiatief van de Huurdersvereniging Centrum is in de afgelopen anderhalf jaar door het Wijksteunpunt Wonen Centrum onderzoek gedaan naar leegstand in stadsdeel Centrum. Dit onderzoek is nu afgerond en de rapportage is voor publicatie vrijgegeven. Er is ook een Leegstandskrant verschenen.

 

Persbericht Huurdersvereniging Centrum en WSWonen Centrum – 17 december 2012

Op initiatief van de Huurdersvereniging Centrum is in de afgelopen anderhalf jaar door het Wijksteunpunt Wonen Centrum onderzoek gedaan naar leegstand in stadsdeel Centrum. Dit onderzoek is nu afgerond en de rapportage is voor publicatie vrijgegeven. De Leegstandskrant is de publieksversie van het rapport. U kunt deze hier downloaden.

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat de Huurdersvereniging veel signalen ontving van leegstaande woningen. De lokale overheid heeft geen goed beeld van de leegstand en ondanks de extra mogelijkheden die de Leegstandswet sinds 2010 biedt, wordt er niet goed gehandhaafd. In 2011 heeft het stadsdeel Centrum het Wijksteunpunt Wonen Centrum gevraagd om de leegstand nader te onderzoeken.

Woningen

Op ruim 2000 woningen in het centrum van Amsterdam staan geen bewoners ingeschreven, de zogeheten administratieve leegstand. Het is niet altijd even duidelijk of deze woningen ook daadwerkelijk leeg staan.

Via een speciaal voor het onderzoek ontworpen webformulier, heeft de onderzoeker 72 goed beschreven leegstandsmeldingen ontvangen. Bijna de helft van deze adressen komen ook voor in de lijst administratieve leegstand. In heel Amsterdam stonden in 2011 ruim 5000 woningen te koop. Hoeveel van deze woningen ook daadwerkelijk leeg staan is niet te achterhalen. In twee tot driehonderd gevallen heeft de eigenaar bij de dienst Wonen Zorg en Samenleven een tijdelijke verhuurvergunning aangevraagd.

Ook te koop aangeboden corporatiewoningen staan soms langer dan een jaar leeg, maar de registratie daarvan laat veel te wensen over. In het Centrum zijn 132 corporatiewoningen leeg gemeld, met antikraak als tijdelijke bestemming. Dit is een behoorlijk aantal, omdat antikraak een uiterste noodoplossing is.

Gegevens op adresniveau over leegstand zijn bij het stadsdeel beschikbaar, maar gegevens uit de verschillende bronnen worden niet aan elkaar gekoppeld zodat een goed overzicht ontbreekt. Op buurtniveau zoals in het postcodegebied 1012 is wel sprake van een effectieve leegstandsaanpak.

Bedrijfsruimten

Twintig van de 53 grote panden (>1000 m2 ) die in 2007 leeg stonden, doen dat nog steeds. Voor tien daarvan zijn plannen bekend. Voor sommige panden waren er geen alternatieven voor transformatie, tot de verruiming in het hotelbeleid. In totaal is een kleine 50.000 m2 de afgelopen jaren getransformeerd tot hotel.

In de toekomst kan dit type leegstand naar schatting toenemen met zo’n 137.000 m2. Dit vanwege het wegtrekken van grote instellingen uit de binnenstad. Ook door bezuinigingen op het kunstbeleid kunnen ruimten waarin nu nog culturele instellingen gevestigd zijn komen leeg te staan.

Aanbevelingen

In het onderzoeksrapport worden diverse aanbevelingen gedaan. Daarvan zijn de belangrijkste dat het stadsdeel Centrum een actiever leegstandsbeleid moet gaan voeren, onder meer door de aanleg van een leegstandsregister en het koppelen van bestanden. Een andere aanbeveling is om het stadsdeel Centrum onder te brengen onder de Leegstandsverordening van de gemeente Amsterdam, zodat daarmee ook het tijdelijk gebruik in kleine bedrijfs- en kantoorruimten kan worden gestimuleerd.

Het Wijksteunpunt Wonen Centrum zal het rapport op dinsdagavond 15 januari presenteren aan de raadscommissie Bouwen en Wonen van het stadsdeel Centrum.

U kunt het rapport hier downloaden.

 

 

Artikel delen:

!WOON