Verhuurders proberen zittende huurders ‘WOZ-huur’ aan te smeren

17 januari 2013

De kabinetsplannen om huren bij nieuwe verhuringen te relateren aan de koopprijzen in de markt (WOZ-waarde) leiden al tot opmerkelijke huurverhogingsvoorstellen. Uit Amstelveen kregen we het bericht van een huurder die al een verhogingsaanzegging had gekregen tot 4,5% van de WOZ-waarde. Dit betekent bij een woning van bijvoorbeeld 175.000 een huur van ruim 650€. En in de Pijp wist een verhuurder al zijn huurder op de kast te krijgen door het volgende te schrijven:

“Voorts heeft de regering in haar wijsheid besloten dat alle huurwoningen niet meer vallen onder in een tot op heden gehanteerd puntensysteem maar dat er 4,5% van de WOZ-waarde op jaarbasis gerekend kan/mag worden wat in jou (sic!) geval zou uitkomen op netto 699,38€ euro per maand. (..) Éen en ander is nog niet aangenomen maar dat lijkt een kwestie van tijd. Ik hou je op de hoogte.”

De kabinetsplannen gingen uit van 4,5% van de WOZ-waarde als maximum. Dit betekent dat in Amsterdam een flink deel van de sociale huurwoningvoorraad boven de liberalisatiegrens verhuurd kan gaan worden bij nieuwe verhuringen. De prijs is dan vrij te bepalen, want de woningen vallen dan immers in de vrije sector. De kabinetsplannen zijn zeer zeker nog niet definitief. Dat is dan ongeveer het enige correcte wat deze verhuurder hier schrijft. Maar voor zittende huurders zijn in de kabinetsplannen alleen flinke huurverhogingen boven inflatie in het vooruitzicht gesteld, niet een directe verhoging tot de 4,5% WOZ-grens. En als het gezamenlijk inkomen van een huishouden lager is dan 43000 dan mocht in het oorspronkelijke kabinetsplan de huur in de loop der tijd niet boven de 4,5%WOZ-grens stijgen. Overigens heeft minister Blok al aangegeven dat hij de 4,5%grens als maximum wil loslaten.

Het doel van de huurstijgingen, die dus in eerste instantie nieuwe huishoudens en mensen die zich genoodzaakt zien te verhuizen het hardst raken, is het opbrengen van een verhuurdersheffing. Nederland wordt dan het enige land ter wereld met een belasting op sociale verhuur met als argument dat er jarenlang miljarden zijn geinvesteerd in betaalbaar wonen en dat in tijden van crisis het rijk dit geld nodig heeft. De heffing wordt waarschijnlijk opgelegd aan verhuurders die meer dan 10 huurwoningen bezitten, al zal de bijbehorende huurverhoging ook door kleinere verhuurders gevraagd gaan worden. De rijksheffing op sociale verhuur is nog niet rond. Op termijn wil het rijk zo jaarlijks 2 miljard weghalen bij verhuurders (buiten Amsterdam-Zuid vooral woningcorporaties). De eerste kamer heeft een eerste plan afgewezen: voor 2014 is de heffing vooralsnog afgewezen en wil men voor 1 maart een uitgewerkt voorstel voor een woningwaarderingssysteem en verhuurder-heffing die corporaties de mogelijkheid biedt op termijn te blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw, en recht doet aan de draagkracht van huurders en corporaties.

meer lezen? http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20121221/debat_belastingmaatregelen_wet

en http://actiehuuralarm.nl/

Artikel delen:

!WOON