Activiteitenverslag WSWonen Centrum 2012

01 februari 2013

Eind januari is het Activiteitenverslag 2012 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het afgelopen kalenderjaar en bevat een aantal belangrijke signaleringen ten aanzien van ontwikkelingen op de woningmarkt. U kunt de pdf versie van het Activiteitenverslag 2012 downloaden door hier te klikken.

Artikel delen:

!WOON