Bewoners voorkomen strop corporatie

21 maart 2013

De karakteristieke woningen aan het Spijtellaantje in Amsterdam-Zuid blijven overeind. Een aantal jaar geleden dreigde sloop ten behoeve van stadsvilla’s. Een kritische houding en jarenlang doorzettingsvermogen van de bewoners heeft ervoor gezorgd dat de eigenaar zijn plannen heeft gewijzigd. De eigenaar mag in zijn handen knijpen met dergelijke huurders. Als ze het twee-onder-eenkapplan hadden doorgezet, hadden ze nu mogelijk met onverkoopbare woningen gezeten van 180m2 oppervlakte.

Als argumenten voor sloop werd aangevoerd dat de fundering niet goed zou zijn. De woningen zijn ‘op staal’ gebouwd, er zitten geen palen onder naar de ondergrondse zandlaag. Enkele decennia geleden werd geconcludeerd dat deze fundering niet goed meer zou zijn en er sprake was van ongelijke zakking. Dat de pandjes er twee decennia later nog goed bij staan geeft volgens de bewoners aan dat dit rapport niet zinvol te gebruiken is. Deskundigen verwezen ook het argument dat de woningen niet op een goede manier op de riolering aan te sluiten zijn naar het rijk der fabelen. Helaas heeft het wel jarenlang procederen gekost en zijn ondertussen 2 van de 4 bewoners vertrokken.

De eigenaar, Ymere, voerde aan dat een voortdurende exploitatie niet rendabel zou zijn. De bewoners zijn echter bereid om een redelijke huur volgens het puntenstelsel te gaan betalen, nadat de huur jarenlang laag is gebleven wegens de voorgenomen sloop en de matige staat van onderhoud.

Artikel delen:

!WOON