Geen uitverkoop Oostelijke Eilanden

21 maart 2013

Ruim honderd buurtbewoners discussieerden op 20 maart in buurtcentrum de Witte Boei over het behoud van voldoende sociale huurwoningen in hun wijk, de Oostelijke Eilanden. Onder leiding van Dingeman Coumou, bestuurslid van Huurdersvereniging Centrum, gaven ook politici hun visie op de ongedeelde stad.

Jeanine Langbroek van de Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop hield een inleiding. Deze kunt u hier lezen. In de buurten is veel onrust over het verdwijnen van sociale huurwoningen. De bewoners zien dat steeds meer woningen om zich heen worden verkocht of na een verhuizing een vrijesectorhuur kriigen. Ze spraken de politiek aan over het motto ‘de ongedeelde stad’, waar alle politici achter staan. Volgens de bewoners betekent een ongedeelde stad ook: een ongedeelde wijk.

Lidy van der Schaft, directeur Wonen van De Key, had cijfers bij zich van het aantal woningen dat bij mutatie mag worden verkocht of in de vrije sector verhuurd zal worden. De uitleg van van Eigen Haard staat in het verslag.

De bewoners van de Oostelijke Eilanden pleiten unaniem voor het per wijk bijhouden van de woningvoorraad en “een rem op de uitverkoop van sociale huurwoningen”. Volgens de stedelijke beleidsafspraken (Bouwen aan de Stad – II) houden de woningcorporaties de veranderingen in hun bezit bij per ‘marktgebied‘, maar dat vinden de bewoners een te groot schaalniveau. “Je hebt dan te weinig sturingsmogelijkheden”, zei deelraadslid Fred Kramer van GroenLinks in het debat op 20 maart. Joop Lahaise (PvdA), die kort geleden samen met zijn vrouw een appartement heeft gekocht in een gemengd complex van De Key, sluit zich hierbij aan. Nelly Duijndam (SP) pleitte voor stopzetten van de verkoop van corporatiewoningen.

Het debat werd georganiseerd door de samenwerkende bewonerscommissies van de Oostelijke Eilanden. Een uitgebreid verslag (pdf) kunt u hier lezen. De organiserende bewonerscommissies gaan door met het thema. Wilt u meedoen, meld u dan aan bij het Wijksteunpunt Wonen, centrum@wswonen.nl.

Voor de uitnodigingsposter klik hier.

Klik hier voor het artikel ”Sociale huurders de stad uit, yuppen erin” uit Het Parool van 19 maart.

Gemeenteraadslid Tamira Combrink (GroenLinks) heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitverkoop aan het college van burgemeester en wethouders Amsterdam. Klik hier.

 

Eerder verschenen artikel op deze website

Debat over behoud sociale huurwoningen (2 maart 2013)

 

Artikel delen:

!WOON