VvE mag shortstay verhuur verbieden

02 april 2013 - Bij het meldpunt shortstay overlast komen meldingen binnen van shortstay in sociale en duurdere huurwoningen, maar ook in koopappartementen. Woont u als huurder in een gemengd complex, dan is het goed om te weten dat de kantonrechter onlangs uitspraak heeft gedaan dat de VvE shortstay mag verbieden.

Menige binnenstadsbewoner ziet het kort verhuren van zijn woning aan toeristen als leuke bijverdienste. Maar heel vaak hebben de omwonenden er last van. Daarom heeft de gemeente bepaald dat voor shortstay strenge regels gelden.

Shortstay is niet toegestaan in sociale-huurwoningen. In vrije-sectorwoningen mag verhuren vanaf vijf nachten tot en met zes maanden alléén als de verhuurder een vergunning heeft.

In een vereniging van eigenaars (VvE) in de Amsterdamse binnenstad verhuurde een eigenaar zijn appartement een of twee keer per maand aan toeristen. Helaas zorgden de toeristen voor geluidsoverlast. De ledenvergadering van de VvE besloot dat commerciële verhuur korter dan een maand in strijd was met de woonbestemming van het gebouw.

De eigenaar kreeg een sommatiebrief met een waarschuwing; als hij ermee zou doorgaan, wachtte hem een boete van €6.000. De verhurende eigenaar stapte naar de rechter met het verzoek het besluit van de VvE te vernietigen.

Maar de rechter wees zijn verzoek af. De VvE mocht dit besluit nemen omdat het ook zo in het splitsingsreglement stond. Bovendien was het een redelijk en billijk besluit, want shortstay veroorzaakt overlast voor de andere bewoners. Volgens de rechter betekent wonen “het hebben van duurzaam verblijf in de woning”. Bij bed & breakfast of shortstay is dit niet het geval. De eigenaar mag zijn appartement niet meer kortdurend aan toeristen verhuren.

Huurders in een gemengd complex doen er goed aan om het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van ‘hun’ VvE erop na te slaan om te weten wat er is afgesproken. Als er dan een overlastgeval is, kunnen ze hier des te sneller tegen optreden, samen met hun verhuurder en de VvE.

Heeft u hier vragen over? Stuur een mailtje aan centrum@wswonen.nl.

De uitspraak van de kantonrechter kunt u hier lezen.

Overlast van shortstay verhuur kunt u melden via www.meldshortstay.nl

 

Eerder verschenen artikel op deze website

Meld overlast shortstay verhuur (22 december 2012)

 

 

 

Artikel delen:

!WOON