Vervolg Gevelscanproject in Amsterdam Zuid

21 mei 2013 - Het Wijksteunpunt Wonen Zuid is in opdracht van het stadsdeel Zuid een Gevelscanproject gestart. Dit krijgt in 2013 een vervolg, gegadigden kunnen zich weer aanmelden. Wij maken in dit project gebruik van warmtebeelden. Deze warmtebeelden, mits kundig gehanteerd en geïnterpreteerd, kunnen zichtbaar maken waar warmte weglekt en wat het effect van isolatie kan zijn. Op initiatief van één van de bewoners  kunnen we met behulp van een warmtebeeldanalyse zijn of haar medebewoners informeren. Hierna kan besproken worden wat de mogelijkheden zijn en wat bewoners kunnen doen om het warmteverlies van de woning te verminderen. Bijvoorbeeld informatie over het hoe en waar aanbrengen van (extra) isolatie.

Indien u in een verband van eigenaar-bewoners of een bewonerscommissie zit en u heeft interesse, dan kunt u contact met ons hierover opnemen. Het Wijksteunpunt Wonen is een onafhankelijke organisatie en heeft geen commerciële belangen.

Warmtebeeldcamera
Met de warmtebeeldcamera kunnen foto’s van gebouwen gemaakt worden. Met behulp van de  warmtebeeldcamera kan zeer nauwkeurig temperatuurverschillen weergegeven worden aan het oppervlak van gebouwen en de afzonderlijke woningen. Hierbij kunnen die gebieden waar warmteverlies optreedt, inzichtelijk gemaakt worden. Het wordt snel, eenvoudig en nauwkeurig gemeten. Isolatieproblemen en eventuele afwijkingen in gebouwen kunnen met de foto’s en gedegen uitleg worden aangetoond. Op deze manier kan vastgesteld worden hoe goed of juist slecht woningen geïsoleerd zijn. En welke ingrepen nodig kunnen zijn om deze energiezuiniger te maken.

Een opname van de gevel gemaakt aan de buitenzijde geeft inzicht over de plaatsen in de gevel waar warmte door bijvoorbeeld een slechte isolatie, naar buiten lekt. Een opname die binnen de woning van de gevel wordt genomen kan inzicht geven over de plekken, waar de kou naar binnen dringt. De zogenaamde koudebruggen. De beelden dragen bij aan een goede analyse van de energiehuishouding van een pand en helpen bij het vinden van oplossingen als er ‘energielekken’ zijn.

Afbl.1 Buitengevel Rooseveltlaan. Bron: Het WSWonen Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbl.1a Buitengevel Rooseveltlaan. Bron: Het WSWonen Zuid
Afbl.2 Binnengevel Rooseveltlaan. Bron: Het WSWonen Zuid

 

Afbl.3 Buitengevel Rooseveltlaan. Bron: Het WSWonen Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

afbl.3a Buitengevel Rooseveltlaan. Bron: Het WSWonen Zuid

De plekken waar warmteverlies optreedt zijn rood/geel gemarkeerd.  De afbeeldingen mogen door derden worden gebruikt, mits het WSWonen Zuid als bron wordt vermeld.

Doe mee
Bent u Eigenaar-bewoner in het stadsdeel Amsterdam Zuid? En wilt u uw mede VvE-leden om de tafel krijgen om te praten over isolatiemogelijkheden? Dan kan een analyse met behulp van de warmtebeeldcamera een goede aanleiding vormen.

Hetzelfde geldt als u in een bewonerscommissie zit en u wilt met behulp van de warmtebeelden en de analyse door het WSWonen Zuid met andere commissieleden of uw achterban bespreken wat er gedaan kan worden, neem dan contact met ons op.

Onze bouwkundige bewonersondersteuner kan u helpen om te beoordelen of maatregelen zinvol zijn en waar u op moet letten.

Contactgegevens
U kunt het Wijksteunpunt Wonen Zuid bereiken via het telefoonnummer 020 – 664 53 83 of via het vragenformulier.

Gemeentelijke inzet
Eén van de ambities van de gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Zuid is om ten opzichte van het jaar 1990 te komen tot 40% CO2 reductie in 2025. Initiatieven om de duurzaamheid te bevorderen, zijn het stimuleren van energiebesparing bij bewoners door isolatie van woningen en duurzame opwekking van energie door de gebruikers.

Op de website Amsterdam Bespaart Energie vindt u meer informatie over de manieren waarop de gemeente Amsterdam helpt bij energiebesparingen, te nemen maatregelen, subsidies en uitvoerders.

Lees ook:

 

Artikel delen:

!WOON