Veel terechte bezwaren tegen huurverhoging in de wijken

04 juni 2013

De afgelopen weken heeft het Wijksteunpunt Wonen West samen met actieve huurders zes informatieavonden georganiseerd in verschillende wijken. Huurders is hierbij uitleg gegeven over een heel scala aan vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ondanks veel protest wordt deze dit jaar ingevoerd, wat betekent dat huurders per 1 juli te maken kunnen krijgen met huurverhogingen tot 6,5%. Ter vergelijking: vorig jaar was dat 2,3%.

Op de bijeenkomsten kwamen ook vertegenwoordigers van verschillende bewonerscommissies uit West die met behulp van de informatie de buren in hun complex kunnen tippen om waar mogelijk bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Dat de inkomensafhankelijke huurverhoging (ook wel gluurverhoging geheten vanwege de privacy-aspecten) veel vragen oplevert over individuele situaties blijkt uit de enorme drukte op de spreekuren op het kantoor van het WSW-West op de Eerste Helmersstraat. Honderden vragen zijn gesteld over de mogelijkheden van bezwaar bij gedaald inkomen, gebreken in de woning en fouten in de aanzegging van de huurverhoging.

Veel huurders hebben met het door ons aangeboden standaard-bezwaarschrift zelf bezwaar aan kunnen tekenen bij de verhuurder, maar we helpen  wekelijks ook tientallen huurders op het spreekuur die we vanwege de enorme complexiteit verder moeten ondersteunen bij het bezwaar.

Heeft u ook vragen over het maken van bezwaar tegen de huurverhoging? Dit dient u binnen 2 maanden te doen. Bijvoorbeeld: Als u de huurverhoging voor 1 mei hebt ontvangen kan dat tot uiterlijk 30 juni. Op de spreekuren van het Wijksteunpunt Wonen kunt u gratis hulp en informatie krijgen.

Artikel delen:

!WOON