Forse huurverlaging voor niet warm kunnen stoken van woning

08 juli 2013 - Een groep huurders uit een complex in de Edisonstraat in Amsterdam Oost klaagt al jaren over het niet warm kunnen stoken van de woningen. Wijksteunpunt Wonen Oost (WSWonen Oost) heeft met steun van het Proefprocesfonds van de Huurdersvereniging Amsterdam het binnenklimaat laten meten en constateerde dat de woonkamers van de woningen in de winter nauwelijks of nooit op 20 graden gestookt kunnen worden. De Huurcommissie is het met WSWonen Oost eens dat hier sprake is van een ernstig gebrek en verlaagt de huurprijs daarom met 60% totdat het gebrek is verholpen.

De woningen in het complex hebben enkel glas, zijn slecht geïsoleerd en hebben elektrische boilers die het water verwarmen. Als gevolg hiervan zijn de energiekosten hoog en is de wooncomfort laag. Het verwarmingsgebrek is aangetoond middels een rapport van een onafhankelijk ingenieursbureau. Die heeft gedurende 4 weken in februari en maart van dit jaar de temperatuur in de woning gemeten.

De Huurcommissie hanteert minimale temperatuur eisen aan de ruimten in woningen. Als de woning niet voldoet aan de temperatuur normen van Cat. C2 gebrek uit het Gebrekenboek, kan de huur tijdelijk verlaagd worden met 60%. In dit geval is aangetoond dat het hoofdwoonvertrek (woonkamer) niet de benodigde 20 graden haalt bij normaal winters weer. Aanvankelijk was het onduidelijk of het rapport voldoende zou zijn om het gebrek aan te tonen. De Huurdersvereniging Amsterdam heeft de kosten van het rapport gefinancierd voor de bewoners.

De huurders van het complex hopen nu dat de huurverlaging de verhuurder prikkelt om het gebrek aan te pakken. Dit kan o.a. door het vervangen van de verouderde collectieve ketel of door het aanbrengen van dubbelglas, waardoor er minder warmte verloren gaat.

Overleg met verhuurder heeft tot niets geleid

Begin 2012 was het complex een ‘pilot’ project voor energiebesparing in de particuliere huursector, in samenwerking met Vastgoedbelang. Nadat vastgoedbeheerder Peters en Van der Vloodt het beheer van het complex overnam van Dijkhuis Vastgoed Management liep de ‘pilot’ echter stuk, omdat zij niet willen investeren in de ‘zittende’ huurders. Alleen leeg komende woningen zouden verbeterd worden. De zittende huurders waren hierover verbolgen, omdat zij hadden aangegeven bereid te zijn een huurverhoging te accepteren in ruil voor woningverbeteringen. Hierop is besloten een procedure te starten bij de Huurcommissie. Dit heeft geleid tot de tijdelijke huurverlaging van 60% totdat de woningen naar behoren verwarmd kunnen worden.

Toekomstige procedures
Vooral in complexen met verouderde collectieve ketels kunnen de bovengelegen woningen vaak moeilijk warm gestookt worden. Huurders met dit probleem kunnen nu met ondersteuning van WSWonen Oost dit probleem succesvol aankaarten bij de Huurcommissie. Meerdere huurders uit de Edisonstraat hebben reeds aangegeven ook een huurverlagingprocedure te starten bij de Huurcommissie als de woningen komende winter nog steeds niet warm gestookt kunnen worden. WSWonen Oost zal de huurders hierbij ondersteunen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wijksteunpunt Wonen Oost, oost@wswonen.nl, 020-4620330.

Artikel delen:

!WOON