Gerechtshof Amsterdam: Onderhoudskosten kijktuin zijn onderdeel huurprijs

25 juli 2013

In een zaak rond het aanrekenen van servicekosten voor een kijktuin in Buitenveldert heeft  het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan. Eerder hadden de huurcommissie en de kantonrechter ook al besloten dat de verhuurder de kosten voor het onderhoud van een kijktuin niet mag aanrekenen aan de huurders. Een kijktuin is een afgesloten tuin waar je als huurder op uitkijkt maar geen toegang toe hebt. Het Hof is van mening dat de tuinen onderdeel uitmaken van het gehuurde (een onroerende aanhorigheid zijn) m.a.w. huurt de huurder ook een deel van de kijktuin.

Volgens het Hof vloeit daaruit voort dat de kosten voor het onderhoud deel uitmaken van de huurprijs, te meer omdat huurders geen toegang hebben tot de kijktuin en dus ook niet geacht kunnen worden zelf verantwoordelijk te zijn voor (een deel van) het onderhoud van die tuin. Want, als de huurder die tuin niet in kan of mag, kan hij ook niet gevraagd worden om zelf te wieden en de tuin bij te houden.

Alleen als de huurder het zelf zou moeten doen doet de verhuurder het in de plaats van de huurder en kan hij er servicekosten voor aanrekenen.  Dat is bij dit type tuinen volgens het Hof niet het geval. Volgens de rechters moet de verhuurder het onderhoud betalen met de inkomsten uit de huur, want de huurder huurt ook een stukje ingerichte en onderhouden tuin.

Lees het arrest: Arrest kijktuin Loevestein

Artikel delen:

!WOON