Huurcommissie halveert stookkosten huurders Hilwis

05 augustus 2013 - De huurders in het Hilwis-complex, die zich begin juli een hoedje schrokken over de stookkosten van 5000 euro die ze over 2012 moeten betalen, ontvingen een maand later een flinke opsteker. Hun stookkosten zijn volgens de Huurcommissie al jaren te hoog en worden voor de jaren 2007 tot en met 2010 gehalveerd van tweeduizend naar duizend euro.

De huidige verhuurder, Rappange, heeft volgens de Huurcommissie onvoldoende inspanningen gedaan om de huurders een goede oplossing te bieden voor het probleem van de hoge stookkosten. De installatie uit de jaren 30 is reeds decennia afgeschreven had al lang vervangen moeten worden. Dat de installatie niet echt defect is betekent niet dat ze goed functioneert. Uit de hoge kosten blijkt dat het rendement te laag is. Niet verwonderlijk voor een installatie die 70 jaar oud is.

De huurders beschouwen dit als een opsteker. Als de Huurcommissie van mening is dat een factuur die 2 x te hoog is al veel te duur is, dan is 5x te hoog al helemaal onredelijk. Zij zien de net gestarte procedures over de stookkosten van 2012 dan ook met vertrouwen tegemoet.

Bron: Persbericht Bewonersvereniging Hilwis-complex

Zie ook het bericht ‘Gedoe stookkosten Hilwiscomplex houdt aan‘ op de website van Parool.nl

Artikel delen:

!WOON