Veel fouten bij afhandeling bezwaarschriften huurverhoging

14 augustus 2013

PERSBERICHT
Huurders door verhuurder op verkeerde been gezet

Bij de Amsterdamse Wijksteunpunten Wonen meldden zich de laatste weken veel huurders die op het verkeerde been worden gezet door hun verhuurder. Zo proberen verhuurders hun huurders te bewegen een bezwaarschrift in te trekken en de huurverhoging 2013 gewoon te betalen. Huurders ontvangen onterechte aanmaningen wegens huurachterstanden of zelfs dreigementen met een deurwaarder. De wijksteunpunten trokken deze week met een notitie aan de noodklok bij een aantal Amsterdamse woningcorporaties om hen te bewegen alsnog met de juiste informatie te komen en te voorkomen dat onterechte incassoprocedures tegen huurders worden gestart. Juist nu veel huurders te maken kregen met extra inkomensafhankelijke huurverhoging, is zorgvuldige afhandeling van bezwaarschriften belangrijk.

Een aankondiging van huurverhoging is altijd een voorstel. Een huurder hoeft daarmee niet akkoord te gaan. Dan stuurt de huurder een bezwaarschrift of betaalt de huurverhoging niet. Is de verhuurder het niet met de bezwaren eens, dan is het aan de verhuurder verder actie te ondernemen. Hij vraagt dan de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de bezwaren. Zo lang er geen uitspraak is gedaan hoeft de huurder de huurverhoging niet te betalen. Er is dan nooit sprake van een huurachterstand.

De klachten van huurders over de reacties van hun verhuurder betreffen overigens zowel woningcorporaties als particuliere huisbazen. Van woningcorporaties mag volgens de wijksteunpunten in elk geval worden verwacht dat zij de wettelijke voorschriften juist toepassen. Hun branche-organisatie Aedes bracht er ook duidelijke richtlijnen over uit. Mogelijk gaat bij woningcorporaties het nodige mis doordat juist deze verhuurders veel werkprocessen hebben geautomatiseerd. De betalingsherinnering inclusief dreigement met dure incassoprocedure rolt dan automatisch uit de computer.

De meeste huurders ontvingen een voorstel huurverhoging per 1 juli jl. Verhuurders hadden tot 12 augustus jl. de tijd om ontvangen bezwaarschriften aan de Huurcommissie voor te leggen. Wanneer dit is nagelaten, hoeft de huurders de huurverhoging niet meer te betalen.

De Wijksteunpunten Wonen adviseren huurders een reactie van de verhuurder op hun bezwaarschrift altijd goed te bestuderen.

Artikel delen:

!WOON