€ 200.000,- voor bewonersinitiatief Tweede Oosterparkstraat

07 oktober 2013 - Het bewonersinitiatief voor dubbel glas in de Tweede Oosterparkstraat is een van de winnaars van de Tender Duurzame bewonersinitiatieven van het Amsterdams Investeringsfonds (AIF). De huurders en eigenaar-bewoners krijgen de mogelijkheid om € 200.000,- te lenen tegen een laag rentepercentage van 1,99% bij de gemeente Amsterdam. Deze lening maakt het voor de bewoners mogelijk hun lang gekoesterde wens naar warme winters en lagere stookkosten te vervullen.
uitreiking door maarten van poelgeestr

Bijna 10 maanden geleden meldden de huurders uit de Tweede Oosterparkstraat zich met de wens voor dubbel glas. Samen met de bewoners is een initiatiefgroep opgericht die is ondersteund door Wijksteunpunt Wonen Oost en Huurdersvereniging Oost. De initiatiegroep heeft vervolgens met de Energiebus een draagvlakonderzoek verricht bij alle 80 bewoners van het complex. Hieruit bleek dat een overgrote meerderheid van de bewoners graag dubbel glas wil en bereid is daar een redelijke huurverhoging voor te betalen.

De Key liet weten dat zij op dit moment eerst investeren in gevaarlijke woningen met open verbrandingsinstallaties en daardoor de komende jaren niet kunnen investeren in dubbel glas. De Key stond vanaf het begin positief tegenover het bewonersinitiatief en wilde graag meewerken aan alternatieven om het dubbel glas toch mogelijk te maken. Wijksteunpunt Wonen Oost heeft vervolgens een aanvraag ingediend namens de VvE, de bewoners en De Key bij het investeringsfonds om het project alsnog mogelijk te maken. De cheque is tijdens de opening van Amsterdam Klimaat & Energie in de Amsterdam Arena aan de bewoners uitgereikt door wethouder Maarten van Poelgeest.

http://www.youtube.com/watch?v=SSorWpYyu10#t=134

Van Energielabel D naar B
Het gehele complex zal door het dubbele glas twee labelstappen van label D naar B, zo is berekend door de stedelijke Energieadviseur van de wijksteunpunten. Hiermee gaan de woningen voldoen aan de gemeentelijke wens om in 2025 alle woningen op label B te krijgen. Door een combinatie van het aanbrengen van dubbel glas en radiatorfolie krijgen de huurders een zuinigere en energieefficientere woning en kunnen zij tot 27 euro per maand besparen op de gaskosten. Wijksteunpunt Wonen Oost gaat de bewoners na de plaatsing van het glas ook voorlichten (Energiebesparing = Geldbesparing) over het effect van het woongedrag op de energierekening om de energierekening ook in de toekomst zo laag mogelijk te houden.

Met dit project wordt jaarlijks 1.054.500 kg CO2 bespaart.

Update 7 juli 2014:

De werkzaamheden zijn gestart!
tweedeoosterparkstraat

Artikel delen:

!WOON