Inspraak en participatie bij renovaties

07 november 2013

Aanstaande dinsdagavond 12 november bespreekt de commissie Bouwen en Wonen van het stadsdeel Centrum de Uitvoeringsinstructie participatie bij renovaties. In deze notitie staat omschreven aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat er een peildatum kan worden afgegeven. De notitie is vastgesteld door de gemeente Amsterdam en is op 1 november jl. ingegaan.

De uitvoeringsinstructie stond al eerder ter kennisneming op de agenda van de commissie van 8 oktober. De SP, PvdA en GroenLinks willen de uitvoeringsinstructie bespreken om duidelijk te krijgen hoe het stadsdeel haar toebedeelde rol gaat vervullen:

– Bij signalen van de bewonerscommissie dat het participatieproces niet tot voldoende overeenstemming leidt.

– Zal het stadsdeel en straks de bewonerscommissie trachten om een geschil, dat aan de rechter wordt voorgelegd, via overleg te voorkomen?

– Wat zijn de inhoudelijke danwel procedurele toetsmomenten?

– Hoe constateert het stadsdeel dat de reactie van de corporatie op het gekwalificeerde advies ‘voldoende’ is beargumenteerd?

Klik hier voor de agenda van de commissievergadering en de bijbehorende stukken. De vergadering vindt plaats op dinsdag 12 november, omstreeks 21.30  uur (let op: tijdstip kan wijzigen). De inspraak voor publiek vangt om 19.30 uur aan.

Artikel delen:

!WOON