Voorlichting ‘open verbrandingstoestellen Stadgenoot’ druk bezocht

11 december 2013

Maandag 2 december was er een informatieavond voor bewonerscommissies in Nieuw-West, georganiseerd door Huurgenoot, de organisatie voor de huurders van Stadgenoot. Hierbij was ook het Wijksteunpunt Wonen aan het woord. Reden voor deze avond is het voornemen van Stadgenoot om alle open verbrandingstoestellen (geisers, gaskachels en open CV-ketels) verplicht te vervangen door HR-CV ketels uit het oogpunt van veiligheid. Met een HR-ketel is de kans op koolmonoxide (CO) in een woning (en bij de buren) veel kleiner dan met open toestellen. Tijdens deze avond, bijgewoond door circa 80 huurders, informeerden 2 leden van een bewonerscommissie die vanuit hun werk (brandweer en NUON) ermee te maken hebben gehad, over de gevaren van CO (koolmonoxide) en hoe bepaalde situaties in de woning beoordeeld moeten worden vanuit het gevaar op koolmonoxide.

Veel bewoners maken echter bezwaar tegen de plannen van Stadgenoot. Daarbij liepen emoties af en toe flink op. Een veel gehoorde klacht was dat het allemaal maar bangmakerij is. Andere huurders zagen vooral problemen in de huurverhoging die aan het vervangen van de apparaten verbonden is. Maar ook de toon van de brief en de dreiging eventueel naar de rechter te stappen zijn bij huurders in het verkeerde keelgat geschoten. Vrijwel alle 80 aanwezigen hebben al dan niet luidkeels hun persoonlijke afkeur van de plannen laten horen.

Huurgenoot is akkoord met het plan van vervanging vanwege de verbeterde veiligheid. Maar is het niet eens met de manier waarop Stadgenoot dit aanpakt en communiceert. Ook bij dit onderdeel van de avond liepen de emoties af en toe hoog op.

Hamvraag
Na de pauze konden bewoners hun vragen stellen, met als centrale vraag: kan Stadgenoot huurders verplichten mee te werken aan de vervanging (van hun eigen) apparaten en wat te doen als een huurder niet mee wil werken?

Het Wijksteunpunt Wonen neemt géén standpunt in of huurders nu wel of niet akkoord zouden moeten gaan met het vervangen van de apparaten. Wel adviseert het Wijksteunpunt Wonen huurders zelf te controleren of er niet duidelijk gevaarlijke situaties zijn, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van ventilatiemogelijkheden. Hiervoor heeft het Wijksteunpunt Wonen een informatieve flyer met aandachtspunten gemaakt. Deze flyer is ook in papieren vorm beschikbaar bij de spreekuren van het Wijksteunpunt Wonen. Ook de Brandweer of de GGD kan die informatie geven.

Gedagvaard?
Als een huurder door Stadgenoot wordt gedagvaard, wordt per individuele situatie bepaald of er ondersteuning kan worden geboden aan deze huurder. Heeft Stadgenoot u gedagvaard? Neem dan vooral contact op met het Wijksteunpunt Wonen. Het Wijksteunpunt Wonen kan niet alle huurders van Stadgenoot bezoeken en/of ondersteunen. Het uitgangspunt is:

  • Wanneer een huurder niet wil meewerken aan het vervangen van de geiser, gaskachel, en/of open Cv-ketel;
  • En er is geen sprake van een duidelijk gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld oude apparatuur die niet wordt schoongemaakt en gecontroleerd);
  • En Stadgenoot dagvaardt deze huurder;
  • Dan is het WSWonen bereid een huurder juridisch te ondersteunen, zodat de rechter in een (proef)proces kan bepalen of Stadgenoot huurders kan verplichten om mee te werken.

Het Wijksteunpunt Wonen wil op deze manier één huurder ondersteunen om zo duidelijkheid voor alle huurders te krijgen. Bent u gedagvaard via een deurwaarder? Neemt u dan kunt u langskomen op een van onze spreekuren. U kunt ook bellen of een bericht sturen via het webformulier.

Artikel delen:

!WOON