DE KLEUR VAN WARMTE – warmtewandelingen in Zuid

02 december 2013

Het Wijksteunpunt Zuid organiseert, in het kader van het warmtebeeldproject, warmtewandelingen voor bewoners van Amsterdam Zuid. Met behulp van een warmtebeeldcamera laten onze bouwkundige adviseurs zien waar er bij gebouwen warmteverlies optreedt. Het doel van een warmtewandeling is om u als bewoner bewust te maken van warmteverlies en tips te geven hoe u een energiezuiniger woning kunt realiseren met bijbehorende besparing op uw energierekening.

Max Drath van het Wijksteunpunt Wonen Zuid licht toe: “Tijdens de warmtewandeling leren buurtbewoners met andere ogen hun woning bekijken. Met de warmtecamera kom je warmteverliezen op het spoor. Waar is het warmteverlies het grootst? Zijn het de oude ramen, de slecht of niet geïsoleerde gevels, de rolluiken of de ongeïsoleerde leidingen?”

 

Warmteverlies zichtbaar

Met de warmtebeeldcamera wordt de temperatuur gemeten van de buitengevel en het dak. De verschillen in temperatuur worden met verschillende kleuren op een scherm getoond. Een warmtebeeldfoto van de buitengevel toont hiermee de kwetsbaarheden aan en geeft de warmte een kleur. Met infrarood wordt weergegeven waar een gebouw warmte verliest. Zo wordt het inzichtelijk gemaakt waar aanpassingen zoals gevel- of vloerisolatie of beter isolatieglas kan worden aangebracht voor een energiezuiniger woning. De stookkosten kunnen zo aanzienlijk verlaagd worden, er wordt een beter binnenklimaat gecreëerd en tegelijkertijd levert de bewoner een persoonlijke bijdrage aan de verbetering van het milieu.

 

De warmtewandeling

Voordat de wandeling van start gaat, krijgen de deelnemende bewoners een inleiding op het onderwerp. Vervolgens krijgen ze tijdens de warmtewandeling te horen wat de sterke en zwakke punten zijn van de woning, uitleg en informatie en daarnaast mogelijke oplossingen.  Na de wandeling worden de resultaten van de infraroodbeelden en de mogelijke maatregelen besproken. De bewoners krijgen vervolgens ook het aanbod om verder kosteloos begeleid te worden indien zij besluiten maatregelen te willen nemen.

 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u graag deelnemen aan een wandeling? Dan bent u van harte welkom! Er zijn geen kosten verbonden aan de wandeling. De wandelingen kunnen overal in Amsterdam Zuid plaatsvinden. De enige voorwaarde is dat er minimaal 10 en maximaal 20 bewoners deelnemen.

Aarzel niet en meldt u zich nu aan voor een warmtewandeling samen met uw buren, de bewonerscommissie, de VvE of andere geïnteresseerden!

Lees ook het bericht in  de Stadsdeelkrant Zuid:
Stadsdeelkrant Zuid Nummer 22 jaargang 4 _ 28 november 2013

 

Contactpersoon:

Max Drath, Expert duurzaamheid, energieprestatie en thermografie
Wijksteunpunt Wonen Zuid
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam
Telefoonnummer: 06 374 427 42
E-mail: warmtebeeld@wswonen.nl

 

Het warmtebeeldproject is een initiatief van het Wijksteunpunt Wonen Zuid in samenwerking met het stadsdeel Zuid. In dit project worden bewoners door ons begeleid om zo te komen tot het nemen van maatregelen voor het isoleren van de woning. Deelnemers aan het project worden kosteloos begeleid door Max Drath, één van de bouwkundige adviseur en thermograaf van het Wijksteunpunt Wonen Zuid.

 

Artikel delen:

!WOON