Stop uitverkoop sociale huurwoningen

05 februari 2014

Op woensdagavond 15 januari discussieerden huurders in buurtcentrum de Witte Boei met elkaar over de woningvoorraad. De avond was georganiseerd door de Initiatief groep Stop de Uitverkoop Sociale Huurwoningen. Doel was een gemeenschappelijke visie opstellen voor verdere uitingen en acties.

De bijeenkomst werd druk bezocht. Aan het begin van de avond gaf Annelies Groot, voorzitter van bewonerscommissie Wittenburg – Eigen Haard en mede-initiatiefneemster van Stop de Uitverkoop, een inleiding. Om iedereen aan het woord te laten komen werd de zaal in vier groepjes opgesplitst. Ieder groepje besprak één van de stellingen van het pamflet. Er zijn ervaringen uitgewisseld, meningen geventileerd, nieuwe contacten gelegd en aan het eind van de avond werd er in een gemeenschappelijke sessie voor iedere groep een aantal stellingen op een flipover genoteerd, om mee te nemen in verdere uitingen en acties.

Klik hier voor de foto’s.

U kunt het pamflet hier downloaden. Dit pamflet wordt op dinsdagavond 11 februari aangeboden tijdens de commissievergadering Bouwen en Wonen van het stadsdeel Centrum. Aanvang 19.15 uur.

website: www.StopdeUitverkoop.nu   e-mail: StopdeUitverkoop@yahoo.com

Deze bijeenkomst werd georganiseerd in aanloop naar het congres Huurders aan het Woord dat op zaterdag 15 februari zal plaatsvinden.

HahWoordvk

HahWoordak

 

 

Eerder verschenen artikelen op deze website

Stop de Uitverkoop – Huurders aan het Woord (7 januari 2014)

 

 

Artikel delen:

!WOON