Persbericht Bewonersvereniging Hilwiscomplex n.a.v. winst huurcommissie

20 maart 2014 - Persbericht:
Huurcommissie doet unieke uitspraak:Kosten 93 huurders Hilwiscomplex met 70% teruggebracht.

93 huurders van het Hilwiscomplex in Amsterdam ontvingen de uitspraak van de Huurcommissie over het bezwaar dat ze hadden gemaakt tegen de extreem hoge afrekening servicekosten 2012. Het grootste deel daarvan bestond uit stookkosten. Uit onderzoek blijkt dat bewoners reeds jaren twee keer zo hoge stookkosten betalen dan bewoners in vergelijkbare complexen. Dit maal was de rekening nogmaals verdubbeld. Met steun van het Wijksteunpunt Wonen Zuid en juridische ondersteuning mogelijk gemaakt door het Emil Blaauw Proceskostenfonds maakten de huurders met succes bezwaar.
Kern uitspraak Huurcommissie
De Huurcommissie vindt het niet redelijk de volledige oliekosten bij de huurders in rekening te brengen en acht 30% een redelijk deel dat ten laste van de huurders mag komen. Voor huurders betekent dat een verlaging van maar liefst € 3000 tot € 4.500.
Over de nieuw opgevoerde kosten voor de huismeester merkt de Huurcommissie op dat ter zitting duidelijk is geworden dat deze kostenpost niet door de huurder en de verhuurder is overeengekomen*. De betalingsverplichting van de huurder voor deze kostenpost is op € 0,00 vastgesteld.

Blij met uitspraak en kraakheldere motivatie
De Bewonersvereniging Hilwiscomplex voelt zich in haar streven naar een betaalbaar verwarmingssysteem door de uitspraak gehoord en gesteund. De motivatie is kraakhelder: “De Huurcommissie is van oordeel dat de verhuurder (Stichting Variaprop) nog steeds onvoldoende actie heeft ondernomen om een goedkopere warmtevoorziening te realiseren. De hiervoor meest voor de hand liggende weg, namelijk individuele ketels met een redelijke huurverhoging, is door de verhuurder gefrustreerd.” **

Wij verwachten dat de verhuurder aan de rechter zal vragen om de zaak opnieuw te beoordelen. De uitspraak in een eventuele rechtszaak zien wij met veel vertrouwen tegemoet.


* als een verhuurder een nieuwe post op de servicekostenrekening wil aanbrengen moet hij daarover in overleg met de bewonerscommissie die hiermee moet instemmen

** de bewonersvereniging probeert al jaren om de verhuurder te overhalen om een redelijke oplossing te bieden voor de verouderde (1932) en dure (stookoliegestookte) installatie

Artikel delen:

!WOON