Record aantal huurders raadpleegt wijksteunpunt, tevredenheid groot

11 maart 2014 -

In 2013 hebben bijna 11.000 huurders een beroep gedaan op een wijksteunpunt wonen. Dat is een absoluut record sinds de start van het project. Huurders stelden vooral vragen over hun huurprijs, het onderhoud aan de woning, kosten voor energie, renovatie en hun rechtspositie. Er werden ruim 3.000 woningopnames gedaan en 2400 procedures gestart. Veel geschillen werden in overleg met de verhuurder opgelost. De wijksteunpunten assisteerden 190 bewonerscommissies en verzorgden 144 voorlichtingsbijeenkomsten. Aldus een hele korte samenvatting van het jaarverslag 2013 van de wijksteunpunten wonen, dat komende week verschijnt. De klanten zijn over het algemeen bijzonder tevreden. Een anonieme meting levert een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Van 78% van de klanten krijgen we een 8 of hoger, van 96% een voldoende. Het project wijksteunpunten wonen is in januari bovendien positief geëvalueerd door de gemeenteraad. Het college van B&W ziet deze ondersteuning van bewoners als “een onmisbare schakel en van grote waarde voor de stad”. De conclusie is dan ook dat het goede werk de komende vier jaar door kan gaan.

Artikel delen:

!WOON