Regels, regels en nog meer regels

10 maart 2014

Wist u dat er tal van regels zijn voor verschillende doelgroepen die het vinden van een woning moeten vergemakkelijken? Wist u dat de mogelijkheid bestaat om woonduur samen te voegen? Heeft u wel eens van de regelingen ‘Van Hoog naar Laag’ en ‘Van Groot naar Beter’ gehoord?  Zo veel regels kunnen het zoeken naar een woning ook vermoeilijken. Om dit te voorkomen bieden wij u in deze blog een kort overzicht van een aantal van deze regels met een beknopte uitleg.

Inkomensgrenzen sociale huurwoning

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning  van woningbouwcorporaties (via WoningNet)  mag uw inkomen niet hoger zijn dan:

  • Voor 1-2 persoonshuishouden: € 34.678,-
  • Voor gezinshuishouden (min. 1 volwassene en 1 kind onder de 18 jaar): € 39.202,-

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning  van particuliere verhuurders  mag uw inkomen niet hoger zijn dan€ 43.000,-.

Tijdelijk behoud woonduur

Wilt u verhuizen en laat u een zelfstandige corporatiewoning achter? U mag na ingangsdatum van uw nieuwe huurovereenkomst voor 5 jaar uw oude woonduur behouden. Mocht u na verhuizen niet tevreden zijn. U kunt opnieuw met  uw oude + nieuwe woonduur zoeken naar een nieuwe woning.

Voorbeeld:
Woonduur vóór verhuizing              13 jaar
Woonduur na verhuizen                     3 jaar +
Binnen 5 jaar zoeken met                 16 jaar

Tijdelijk behoud inschrijfduur

Bent u net verhuisd van een niet zelfstandige woning naar een zelfstandige  woningen van een woningbouwcorporatie maar bent u niet tevreden? U mag na ingangsdatum van uw huurcontract voor 2 jaar uw oude inschrijfduur optellen bij uw nieuwe woonduur en opnieuw zoeken. (let op u moet zich wel her inschrijven bij Woningnet)

Voorbeeld:
Inschrijfduur voor verhuizing         6 jaar
Woonduur na verhuizen                   1 jaar +
Binnen 2 jaar zoeken met                 7 jaar

Samenvoegen woonduur

Hoofdhuurders die allebei een eigen zelfstandige  huur- of koopwoning hebben kunnen,  als zij aan alle regels voldoen, in aanmerking komen om hun woonduur samen te laten voegen tot één woonduur.

Voorbeeld:
Uw woonduur                                     6 jaar
Woonduur partner                             5 jaar +
Zoeken met                                         11 jaar

Overgangsregeling onzelfstandige eenheden

Huurders die een onzelfstandige woonruimte huren, waarvan de ingangsdatum van het huurcontract voor 1 mei 2001 ligt, kunnen als zij aan de daarvoor geldende eisen voldoen, de opgebouwde woonduur gebruiken als woonduur.

Flexibel huren

Dit is een driejarig experiment in Amsterdam, waarbij huurders van een sociale huurwoning met een laag middeninkomen tussen de €29.900, – en de €43.784, – een vrijesectorwoning kunnen huren met een bepaalde korting. Indien het inkomen van de huurders stijgt, daalt de korting.

Van Hoog naar Laag

Deze voorrangsregeling geeft huurders vanaf 65 jaar die een woning hebben hoger dan de eerste etage de mogelijkheid, indien zij aan alle voorwaarden voldoen, om te verhuizen naar een woning op de begane grond, eerste etage of naar een complex met een lift . Huurder hoeft daar zelf niets voor te doen, het WoningNet systeem maakt deze voorangselectie zelf.

Van Groot naar Beter

Indien een huurder een grote woning heeft en kleiner wilt wonen, kan de huurder in sommige gevallen in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding en of voorrang op een passende woning. Vraag bij uw huidige woningbouwcorporatie of ze deze regeling hebben en wat de desbetreffende voorwaarden zijn.

Veel woningbouwcorporaties hebben ook hun eigen regelingen, die op hun eigen websites vermeld staan. Regelingen die betrekking hebben op een verhuiskostenvergoeding, kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Voor de exacte voorwaarden van de bovengenoemde regelingen kunt u onder andere terecht op de website van Woningnet.

Voor meer vragen over de woningtoewijzing kunt u terecht bij het Woonspreekuur WoningNet,

Artikel delen:

!WOON