Tweede editie congres ‘Huurders aan het Woord’ succesvol

17 maart 2014

Storm en regen konden huurders er zaterdag 15 februari jl. niet van weerhouden om naar het congres Huurders aan het Woord te gaan, dat deze keer werd gehouden in het Mundus College in Nieuw-West.

Huurders uit de hele stad gingen met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen over de (on)betaalbaarheid van de huren, de wel-of-niet juiste afrekening van de servicekosten, betalen voor kijktuinen, energiebesparing, voor- en nadelen van verkamering, invloed van huurders op renovatie, inkomensafhankelijke huurverhoging en nog veel meer. Er waren ook vertegenwoordigers van corporaties, ambtenaren en politici aanwezig, maar zij waren vooral uitgenodigd om te luisteren wat de huurders bezig houdt.

Ingrid Houtepen van het Stedelijk Bureau sprak namens de Wijksteunpunten Wonen in de stad het congres toe. Freek Ossel (wethouder wonen van Amsterdam) stak de huurders in de stad een hart onder de riem met de mededeling dat de gemeente Amsterdam er alles aan doet om de hele stad, dus ook de stad binnen de ring, betaalbaar en bereikbaar te houden voor huurders die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Hij maakte de congresgangers verder blij door te zeggen dat uit evaluatie is gebleken dat de Wijksteunpunten Wonen een belangrijke rol vervullen in de stad en goed werken, en dat wat hem betreft ze vooral doorgaan met hun werk. Een opsteker voor huurders en hun ondersteuners!

Het succesvolle congres werd afgesloten met een gezellige, informele borrel. Geschreven door Ietje de Wilde, Bewonersondersteuner WSWonen Nieuw-West.

Artikel delen:

!WOON