Kattenburghuurders naar kantonrechter

02 april 2014

Bewonerscommissies in het Centrum maken gebruik van hun recht op informatie, overleg en advies. Als hun verhuurder zich niet aan de Overlegwet houdt, kunnen de huurders dit geschil voorleggen aan de kantonrechter of de Huurcommissie. Dinsdagmiddag 15 april is de mondelinge behandeling van het verzoekschrift van Bewonerscomité Kattenburg tegen De Key.

Het geschil tussen Bewonerscomité Kattenburg tegen woonstichting De Key heeft een voorgeschiedenis. Een paar jaar geleden zagen bewoners van de Oostelijke Eilanden dat vrijkomende sociale huurwoningen niet meer aan een sociale huurder werden aangeboden, maar verkocht of in de vrije sector verhuurd. Zo ook de huurders van het complex op Kattenburg van De Key. Dit veroorzaakt veel onrust in de buurt.

In 2012 heeft Bewonerscomité Kattenburg na hardnekkig aandringen informatie ontvangen over het beleid van De Key. In hun complex is al enkele jaren een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief. Maar de meeste woningen zijn nog verhuurd. Uiteindelijk hoorden de bewoners tot hun grote schrik dat de Key reeds in 2010 een besluit had genomen om in het complex Kattenburg door te verkopen tot 100 procent. Tot dan toe behield De Key, net als andere corporaties, een meerderheid van 51 procent in de voor verkoop aangewezen complexen.

Navraag leerde het Bewonerscomité dat ook Huurderskoepel Arcade van niks wist. De Key had deze ingrijpende beslissing zonder overleg met de huurders genomen. Dat is in strijd met de Overlegwet.

In 2012 hebben de bewonerscommissies op de Oostelijke Eilanden zich verenigd in de initiatiefgroep Stop de Uitverkoop. Op een druk bezochte discussiebijeenkomst op 20 maart 2013, bleek dat de zorgen van de initiatiefgroep breed werden gedeeld. De initiatiefgroep streeft ernaar dat in de nieuwe versie van de stedelijke beleidsovereenkomst Bouwen aan de Stad wordt opgenomen dat de woningvoorraad voortaan weer op stadsdeel- en wijkniveau wordt gevolgd, in plaats van op een heel groot schaalniveau, veraf van de mensen. Als de cijfers dichtbij de wijk worden bijgehouden, kan de corporatie bijsturen als een wijk te snel verandert.

Om helder te krijgen in welk tempo de sociale huurwoningenvoorraad op de Oostelijke Eilanden afkalft, hebben de deelnemende bewonerscommissies elk aan hun eigen verhuurder gevraagd of deze de cijfers kon geven over het aantal sociale huurwoningen nu, het aantal vrije-sectorhuurwoningen nu, het aantal verkochte appartementen nu en hetzelfde voor 2020. In dat jaar eindigt een convenant met de gemeente. Ook Bewonerscomité Kattenburg diende onder verwijzing naar artikel 3 van de Overlegwet (het recht op informatie) hetzelfde schriftelijk verzoek in bij De Key.

Rochdale en Eigen Haard gaven antwoord, maar De Key beriep zich op het bedrijfsbelang. De gevraagde informatie zou bedrijfsgevoelig zijn. Er ging nog heel wat correspondentie heen en weer.

Eerst raakte de – aangetekende – brief van Bewonerscomité Kattenburg kwijt op het kantoor van De Key. Toen deze werd gevonden, stuurde De Key de brief door naar de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, die veel door de leden aangeleverde cijfers verzamelt. Maar de Federatie is geen verhuurder en dus geen partij volgens de Overlegwet.
In de tussentijd hebben De Key en het Bewonerscomité nog overlegd over de achtergrond waarom de huurders de gevraagde informatie nodig hadden, Stop de Uitverkoop. Maar dit veranderde niets aan het standpunt van de corporatie. De Key was bang dat de pers en de politiek aan de haal zouden gaan met de informatie. Hierdoor zou De Key reputatieschade kunnen oplopen.

De conclusie van Bewonerscomité Kattenburg is en blijft dat zij recht hebben op informatie over de samenstelling van de woningvoorraad van De Key in hun wijk, per nu en per 2020. Op 15 april om 13.30 uur wordt hun verzoekschrift behandeld door de kantonrechter.

Heeft u belangstelling voor het bijwonen van de zitting vanaf de publieke tribune, dan kunt u zich opgeven via centrum@wswonen.nl.

U kunt het verzoekschrift hier downloaden.

 

Eerder verschenen artikelen op deze website

Sop uitverkoop sociale huurwoningen (5 februari 2014)

Van wie zijn de corporatiewoningen? (5 november 2013)

Uitnodiging voor avond Stop de Uitverkoop (2 maart 2013)

Huurders doen mee in de VvE (4 april 2013)

Bewoners Wittenburg testen Overlegwet (23 februari 2012)

Hoe dien je een verzoek om informatie in? (Gereedschapskist linkerkolom)

 

 

 

Artikel delen:

!WOON