Corporaties coulant bij daling inkomen

15 september 2014

Op 1 juli kregen veel huurders voor de tweede keer te maken met een huurverhoging boven de inflatie. De bovengrens voor de huurtoeslag ging veel minder omhoog. Dit kan hele nare consequenties hebben voor mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling. Hun recht op huurtoeslag kan vervallen. Na een signaal van de Wijksteunpunten Wonen en de Huurdersvereniging Amsterdam komen de Amsterdamse corporaties deze huurders tegemoet.

Het voorgaande is het makkelijkst te begrijpen met een voorbeeld:

 • Mevrouw De Vries woont in 2013 met haar gezin in een woning met een huur van € 660,- (is net onder de toenmalige huurtoeslaggrens).
 • Op 1 juli 2013 gaat haar huur met 6,5% omhoog, naar € 702,90.
  Vanwege het meetellen van het inkomen van haar inwonende zoon is het gezinsinkomen voldoende om dat te kunnen betalen.
 • Begin 2014 vertrekt haar zoon naar een eigen woning. Kort daarna verliest mevrouw haar baan.
  Daarmee is het inkomen in één klap zo laag, dat mevrouw huurtoeslag nodig heeft om de huur te betalen.
 • Toch krijgt mevrouw nogmaals een huurverhoging van 6,5% aangezegd. Die is immers gebaseerd op het gezinsinkomen van 2012. Daarmee zou de huur uitkomen op € 748,59.
  Mevrouw de Vries heeft nu huurtoeslag nodig om de huur te kunnen betalen.
 • Door de beide huurverhogingen is de huur echter zo hoog dat zij niet meer in aanmerking komt.
  De bovengrens van de huurtoeslag is op 1 juli 2014 € 699,48.
  Zelfs wanneer de verhuurder de huurverhoging per 1 juli 2014 zou aanpassen naar de reguliere 4%, blijft de huur te hoog voor huurtoeslag.

De wetgever heeft een oplossing bedacht voor dergelijke situaties. De huurder kan in dit soort gevallen huurverlaging aanvragen tot de huurtoeslaggrens. De verhuurder moet daar in principe aan meewerken. Doet hij dat niet, dan kan de huurder het via de Huurcommissie afdwingen. Daarbij is echter vergeten dat verhuurders, en ook de Huurcommissie daarbij bewijsmateriaal willen zien. Het vertrek van een gezinslid kan de huurder aantonen met een bewijs uit het bevolkingsregister. Een definitief gedaald inkomen is echter pas te bewijzen wanneer de zogenaamde IB60 verklaring van de Belastingdienst beschikbaar is. Dat is op zijn vroegst in juni 2015. En dat is veel te laat voor mevrouw De Vries. In de tussentijd zal het haar niet lukken de huurprijs op te brengen. Dat leidt tot een achterstand en vervolgens mogelijk huisuitzetting.

Rond de datum van 1 juli meldden zich meerdere huurders met vergelijkbare verhalen bij de spreekuren van de Wijksteunpunten Wonen. Samen met Huurdersvereniging Amsterdam zijn deze knelpunten onder de aandacht gebracht van de woningcorporaties en de gemeente. De Amsterdamse corporaties gingen al snel mee in de gedachte dat huurders in deze situatie onnodig in de knel komen, en dat dit nu juist de huurders zijn die tot hun doelgroep behoren. Huurders van Amsterdamse corporaties in deze situatie kunnen rekenen op een coulante houding van de corporatie. Er zal nog wel gevraagd worden om wijzigingen in het huishouden of het gedaalde inkomen op enige wijze aan te tonen. Voor meer informatie of hulp bij dergelijke verzoeken kunnen huurders rekenen op de steun van het wijksteunpunt in hun buurt.

Artikel delen:

!WOON