Evaluatie Kaderafspraken sloop en renovatie

16 oktober 2014

De spelregels rond sloop en renovatieprojecten van Amsterdamse woningcorporaties zijn geëvalueerd door onderzoeksbureau RIGO. De belangrijkste uitkomst is dat de kaderafspraken een positieve functie hebben bij sloop- en renovatieprojecten. Tegelijk beveelt RIGO aan de afspraken op veel punten aan te scherpen of te verduidelijken. De Wijksteunpunten Wonen denken mee in de brede werkgroep die dit op zich heeft genomen.

De Kaderafspraken zijn afspraken tussen gemeente, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse woningbouwcorporaties. De drie partijen hebben gezamenlijk opdracht gegeven tot de evaluatie. Onderdeel van de evaluatie is een onafhankelijk onderzoek naar hoe de kaderafspraken in de praktijk worden uitgevoerd en wat de ervaringen ermee zijn. Onderzoeksbureau RIGO heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Er zijn twaalf projecten onder de loep genomen aan de hand van enquêtes en gesprekken met bewonerscommissies, bewonersondersteuners, de betrokken corporaties, de huurderskoepels en de gemeente. In het onderzoeksrapport doet RIGO meerdere aanbevelingen (hoofdstuk 5).

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de kaderafspraken een positieve functie hebben bij sloop- en renovatieprojecten. Tegelijk beveelt RIGO aan de afspraken op veel punten aan te scherpen of te verduidelijken. Dit gaat onder meer over het beter meenemen van draagvlak onder bewoners en het advies van de bewonerscommissie bij de uiteindelijke besluitvorming, het regelen van terugkeergarantie in de eigen woning, het complex of de buurt, de informatieverstrekking aan bewoners en nog vele andere verbeterpunten.

De gemeente, Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties nemen de aanbevelingen van RIGO mee in de evaluatie en bespreken in hoeverre deze aanbevelingen worden verwerkt in de nieuwe afspraken. De huidige kaderafspraken lopen van 2011 tot eind 2014. De verwachting is begin 2015 de nieuwe en verbeterde Amsterdamse kaderafspraken vast te kunnen stellen. Wanneer dat later is dan begin januari, dan blijven de huidige afspraken gelden.

U kunt hier het Onderzoeksrapport RIGO kaderafspraken Sloop en Renovatie downloaden.

Artikel delen:

!WOON