Servicekostennieuws

10 februari 2015

De kosten voor tuinonderhoud, hoe zit het nou?
Heeft een huurder het exclusieve gebruiksrecht (en dus onderhoudsplicht) van een groenvoorziening dan kunnen de kosten voor het onderhoud aan deze groenvoorziening worden doorberekend aan de huurder, dat is helder. Maar bij openbare groenvoorziening, zoals een gemeenschappelijke tuin die voor een woning ligt, was de grond voor het doorberekenen van onderhoudskosten tot voor kort een omstreden punt.

Het Gerechtshof te Amsterdam vonniste op 9 juli 2013, WR 2013/134, dat huurders niet hoeven te betalen voor het onderhoud van een kijktuin. Volgens het Hof is een tuin onderdeel van het gehuurde; hieruit laat zij volgen dat het kijkgenot van een niet-toegankelijke tuin eveneens onderdeel is van de huurovereenkomst. De onderhoudsplicht rust bij de verhuurder en dient daarom uit de huurprijs te worden voldaan. De kosten van onderhoud van een kijktuin kunnen ook niet op grond van het Besluit kleine herstellingen aan de huurders in rekening worden gebracht. Immers het Besluit kleine herstellingen heeft betrekking op onderdelen van het gehuurde die door de huurder zelf moeten worden onderhouden en dat is hier niet aan de orde.

Het Beleidsboek van de Huurcommissie is in lijn gebracht met deze uitspraak van het hof . In haar versie van juli 2014 luidt de tekst over dit onderwerp: “Bij een ‘kijktuin’ kan de huurder de tuin slechts zien, maar is het niet mogelijk deze te betreden. Vanwege deze onbereikbaarheid is het voor de huurder niet mogelijk onderhoud uit te voeren. Een verhuurder die het tuinonderhoud laat uitvoeren, neemt dit in dat geval niet oer van een huurder, die immers deze mogelijkheid niet heeft. Om deze reden kunnen de onderhoudskosten van een kijktuin niet aan de huurder doorberekend worden.”

Recent heeft de Huurcommissie uitspraak gedaan bij een geval van een afgesloten kijktuin. Het betrof het verzoek van een huurder om de eindafrekening van de kostenpost “tuinonderhoud” over de jaren 2012 en 2013 te beoordelen, alsmede het maandelijkse voorschotbedrag voor deze kostenpost vanaf 1 juli 2014. In alle drie gevallen heeft de Huurcommissie de betalingsverplichting van de huurder voor de kosten post “tuinonderhoud” op € 0,00 per maand gezet.

Het moet gezegd dat deze openbare groenvoorzieningen een terrein vormen waarop  huurders via bewonerscommissies proberen met verhuurders een andere beleid te ontwikkelen.

Artikel delen:

!WOON