Activiteitenverslag Wijksteunpunt Wonen Zuid 2014

10 maart 2015

Het Wijksteunpunt Wonen had in 2014 weer een bewogen jaar. De blijvende druk op de Amsterdamse woningmarkt en het hoge percentage particulier bezit in Zuid heeft opnieuw gezorgd voor een stijgende vraag naar advies en ondersteuning over uiteenlopende thema’s en problemen rondom huren en wonen.
Ook is het WSWonen Zuid naast de basistaken met nieuwe thema’ s en initiatieven aan de slag gegaan zoals het organiseren van VVE advies en heeft bijvoorbeeld ondersteuning geleverd bij het oprichten van een nieuwe huurdersvereniging in Amsterdam-Zuid, zie hier de website.

Zojuist is het Activiteitenverslag 2014 van het Wijksteunpunt Wonen Zuid verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Zuid in het kalenderjaar 2014, u kunt het hier lezen in pdf-format. Downloaden kan via deze link.

Artikel delen:

!WOON