Isolatieglas voor bewoners Oudekerksplein

29 juli 2015 - Alweer vier jaar geleden verzocht Bewonerscommissie De Vijf (Oudekerksplein 48) de Key om isolatieglas te plaatsen. De renovatie die gepland was in 2011 ging niet door. Dat was spijtig want de bewoners hadden hinder van kou in de woning en hoge stookkosten. De huurders waren best bereid om een redelijke huurverhoging te betalen voor het aanbrengen van HR++ isolatieglas.

Aanvankelijk wees de Key het verzoek van de bewoners om financiële redenen af, maar inmiddels is het dan toch gelukt. Eind 2014 bracht Bewonerscommissie de Vijf, ondersteund door het WSWonen Centrum, de wens tot energiebesparende maatregelen opnieuw naar voren in het overleg met de Key. Tot blijde verrassing wilde de Key het voorstel in heroverweging nemen. Voorwaarde was wel dat elke huurder individueel een aanvraag zou indienen. De ramen in het trappenhuis zouden dan op kosten van de Key van HR++ isolatieglas worden voorzien.

In juli 2015 is het isolatieglas geplaatst tegen een huurverhoging van ongeveer €30 per maand. Eén van de huurders heeft ook een verzoek ingediend voor de aanleg van een cv-installatie. Ook dat is inmiddels uitgevoerd. Nu zitten de huurders er een stuk comfortabeler bij!

 

Artikel delen:

!WOON