Successen Goeman Borgesiuscomplex

25 augustus 2015

Stadgenoot maakte vorig jaar aan de bewoners van het Goeman Borgesiuscomplex bekend de woningen in onbewoonde staat te willen renoveren. Naar aanleiding hiervan is er een bewonerscommissie opgericht. Na een kort, maar intensief traject van overleggen en vergaderen, heeft deze positief ingestemd met het sociaal plan. Het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West heeft de commissie gedurende dit proces geadviseerd en ondersteund tijdens de overleggen met Stadgenoot.

De bewoners zijn per 1 augustus jl. “stadsvernieuwings-urgent” geworden. Hierdoor kunnen de bewoners met voorrang zelf op zoek naar een sociale huurwoning via WoningNet. Verder hebben de bewoners de mogelijkheid om direct door te schuiven naar de onlangs opgeleverde woningen in de Bakemabuurt. Tot slot heeft de bewonerscommissie zich ook hard gemaakt voor bewoners die na de renovatie willen terugkeren naar hun complex. Zij hebben een terugkeergarantie in het sociaal plan weten vast te leggen.

Artikel delen:

!WOON