Huurders willen dubbel glas, rechter brengt duidelijkheid

24 november 2015

Huurders die dubbele beglazing willen, kunnen een voorstel doen aan hun verhuurder. Onduidelijkheden over de redelijke huurverhoging die hierbij hoort, zijn recentelijk door de rechter van tafel geveegd. Dit is goed nieuws voor huurders die in overleg met hun verhuurder tot een woningverbetering willen komen.

In de oudbouw, van voor 1945, zit nog een kwart van de huurders zonder dubbel glas en nog eens een kwart heeft dubbel glas in slechts een deel van de woning (cijfers OIS, 2013). Dit leidt tot comfortverlies door een koude luchtstroom door het huis en hogere stookkosten dan noodzakelijk. Huurders grijpen dan ook meer en meer de mogelijkheid aan om met hun verhuurder in overleg te gaan. Niet alle verhuurders reageren op verzoeken van huurders en dus moeten zij via een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank de verhuurder in beweging brengen.

In een recente zaak in de hoofddorppleinbuurt oordeelde de rechter dat de verhuurder het verzoek van de huurder moest inwilligen. Tevens schepte de rechter duidelijkheid over een redelijke huurverhoging die bij de verbetering hoort. Er wordt aansluiting gezocht bij de normen van de huurcommissie over huurprijsverhoging na woningverbetering, waardoor huurders beschermd worden tegen excessieve rendementswensen van de verhuurder.

Het Wijksteunpunt Wonen staat huurders bij die een dergelijk verzoek overwegen of hierbij spaak lopen. Oscar Vrij van het WSWonen Zuid:”Wij gaan er van uit dat deze uitspraak zorgt voor duidelijkheid zodat minder vaak een gang naar de rechter nodig is en vaker in goed overleg de woningvoorraad verbeterd kan worden”

Artikel delen:

!WOON