AOW’ers in problemen door afschaffen ouderentoeslag

25 november 2015

Per 1-1-2016 wordt de ouderentoeslag afgeschaft. De ouderentoeslag is een extra vrijstelling van belasting op eigen vermogen voor ouderen met een laag inkomen. De afschaffing hiervan heeft alleen gevolgen voor ouderen met een laag inkomen en relatief veel vermogen.

Wat is het geval?

De ouderentoeslag zorgt er nu voor dat AOW-gerechtigden met een inkomen tot € 20.075 bruto/jaar over spaargeld tot € 35.448 geen belasting hoeven te betalen (voor ouderen met een inkomen lager dan € 14.430 bruto/jaar ligt de belastingvrije grens hoger). Met ingang van 2016 is het vermogen dat iemand mag hebben zonder daarover belasting te hoeven betalen voor alle belastingplichtigen gelijk, n.l. € 21.437. Voor mensen met een fiscale partner geldt een grensbedrag van € 42.874. Ouderen die nu geen belasting over hun vermogen hoeven te betalen, moeten dat vanaf 2016 dus mogelijk wel.

Krijgt u AOW, heeft u een inkomen lager dan € 20.075 bruto per jaar en meer dan € 21.437 spaargeld dan gaat u per 1 januari niet alleen meer belasting betalen, maar komt ook uw recht op huurtoeslag te vervallen.

Wat te doen?

In de eerste plaats is het goed om te checken of de nieuwe regeling gevolgen heeft voor uw persoonlijke situatie. Als u twijfelt of u wilt graag precies weten waar u aan toe bent, kunt u een check doen op de site van de Belastingdienst (‘rekenhulp afschaffen ouderentoeslag’).

Als daaruit blijkt dat de regel inderdaad gevolgen voor u heeft, kunt u ervoor kiezen uw vermogen naar beneden toe bij te stellen. Dit kan door grote uitgaven nog voor 1 januari te doen, of door geld te schenken aan uw kinderen (tot € 5277 per kind kan dat belastingvrij), of door bijv. geld aan een goed doel te schenken. Als u geld schenkt aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zorgt dat voor een lager saldo op uw rekening. Omdat giften aan goede doelen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting zorgt dit er ook voor dat uw toetsingsinkomen over 2015 lager uitpakt. Dat kan weer gunstige gevolgen hebben voor uw toeslagen. Als u jonger bent dan 70 kan het ook een idee zijn om een lijfrentepolis of koopsompolis af te sluiten. Neem contact op met een financieel expert voor advies hierover.

Voelt u er niks voor om uw geld eerder dan gepland uit te geven, dan is het in elk geval zaak de huurtoeslag stop te laten zetten. Anders kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan bij de definitieve berekening.

 

Artikel delen:

!WOON