Hoge Raad: rendement niet doorslaggevend

07 december 2015

In een recent arrest oordeelde de Hoge Raad dat de huurovereenkomst van een woning op de Bloemgracht gewoon in stand blijft. De verhuurder eiste dat de huurder ontruimd zou worden omdat hij geen redelijk rendement zou behalen. Evenals het Gerechtshof ging de Hoge Raad niet mee in de eis van de verhuurder.

Het komt regelmatig voor dat verhuurders bij het opzeggen van de huurovereenkomst een beroep doen op dringend eigen gebruik, waarbij gesteld wordt dat er een structurele wanverhouding is tussen de huuropbrengsten en de exploitatiekosten. In de betreffende zaak kocht de de huidige eigenaar het pand aan de Bloemgracht in gedeeltelijk verhuurde toestand. Middels een gerechtelijke procedure poogde hij de huurder die er al ruim 30 jaar woont eruit te krijgen. De Hoge Raad heeft nu een definitief oordeel geveld. De huurovereenkomst wordt niet ontbonden en de huurder mag blijven. Een belangrijke overwinning die voor vele andere huurders van groot belang is, mede mogelijk gemaakt door het Emil Blaauw Proceskostenfonds.

Het arrest van de Hoge Raad kunt u hier (uitspraak) en hier (conclusie) downloaden.

 

Artikel delen:

!WOON