Samenwerking met Rochdale tegen huisuitzetting

25 oktober 2016

Op maandag 24 oktober 2016 heeft het Wijksteunpunt Wonen Amsterdam Zuidoost (WSW ZO) een bijeenkomst georganiseerd met het thema ‘Voorkomen huisuitzetting’. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het hoge aantal huisuitzettingen waarmee stadsdeel Zuidoost heeft te kampen. De meeste huisuitzettingen zijn het gevolg van het hebben van andere schulden en/of een laag inkomen. Een laag inkomen dat ook een gevolg is van inkomensverlies door ziekte, ontslag, scheiding of overlijden.

De bijeenkomst was een samenwerking tussen WSW ZO en woningbouwcorporatie Rochdale. De manager incasso, René Oosterveer, en een incassomedewerker, Marcia,  waren aanwezig om het incassotraject vanuit Rochdale aan de aanwezigen uit te leggen. Op deze manier laat Rochdale zien hoe de corporatie de kerntaak als sociale verhuurder invult wanneer het gaat om huurachterstand. De manager heeft ervoor gekozen om in dialoog te gaan met de aanwezigen zodat er een open en interactieve sfeer ontstaat.

De bijeenkomst startte met een gedeelte waarin de aanwezigen informatie kregen over de wetgeving betreffende huurachterstand, wat te doen bij dreigende huurachterstand, wat er gebeurt bij een achterstand van twee maanden en welke regelingen er zijn voor het aanvullen van een lage inkomen. Vervolgens heeft René Oosterveer kort toegelicht wat de werkwijze van Rochdale is bij een huurachterstand. Hierna ging hij in gesprek met de aanwezigen. Dit leidde tot een levendige discussie waar de corporatie soms recht tegenover de overige aanwezige kwam te staan maar waar ook vaak genoeg een gezamenlijk doel uit naar voren kwam.

img_20161024_182140185

Hier en daar werd Rochdale dan ook door de aanwezigen sterk aan de tand gevoeld.  Bijvoorbeeld door de hulpverleners die zich ook onder de aanwezig bevonden. Zij gaven aan het gevoel te hebben dat een corporatie pas bereid is om een oplossing te zoeken op het moment dat de hulpverlener contact opneemt. De hulpverleners gaven aan dat zij graag zouden zien dat dit anders zou zijn. René gaf aan dit geen beleid is van de corporatie. Wel is het vaak zo dat hulpverleners meer oplossingsgericht te werk gaan. De huurder weet meestal geen antwoord te geven op de vraag van de corporatie hoe hij het probleem wil oplossen.

Ook was er kritiek op het feit dat het gevoel bestaat onder de bewoners dat de corporatie niet altijd met een onbevooroordeelde blik het gesprek aangaat met de huurder. René Oosterveer heeft dit ontkracht door aan te geven dat de corporatie ook altijd op zoek is naar een goede oplossing omdat uiteindelijk niemand beter wordt van een huisuitzetting. Maar dat er wel soms de verkeerde keuzes worden gemaakt door huurders. Hierin konden meer aanwezigen zich vinden. Hieruit kwam ook de gedeelde mening naar voren dat alle aanwezigen het ontzettend jammer vonden dat er geen huurders aanwezig waren die het probleem in den lijve ondervinden. 20161024_185254

WSW ZO voegde hieraan toe dat deze huurders ook zijn uitgenodigd maar ervoor kiezen om niet te komen. Dit leidde tot de concluderende-denkvraag: ‘Hoe kunnen mensen geholpen worden die zelf geen hulp willen?’. Aan WSW ZO de taak om een vervolgbijeenkomst met deze denkvraag als thema te organiseren.

 

Artikel delen:

!WOON