Speeddaten met organisaties zorgt voor sterkere samenwerkingsverband

18 oktober 2016

Sfeerverslag

Op 27 september 2016 had het Wijksteunpunt Wonen Zuidoost een seminar Speeddaten met organisaties in NoLimit Cultural Business Center in Amsterdam Zuidoost georganiseerd. Dit idee was ontstaan omdat het Wijksteunpunt Wonen graag de samenwerking en verwijzing tussen organisaties wilden versterken, met als doel om de bewoners van Amsterdam beter te kunnen bedienen.

Op het seminar waren zeven verschillende organisaties aanwezig. Het ging om VENZO, Stichting Markant, Stichting MEE, BOOT, Beter Buren, een buurtambassadeur en Wijksteunpunt Wonen.

 

Pitchen

Iedereen kreeg drie minuten om zijn of haar organisatie foto-2kort in een pitch toe te lichten. Uiteindelijk werd dit bij iedere organisatie een stuk langer en interactiever, omdat daar de mogelijkheden toe waren. Dit bood iedere organisatie de kans om meer de diepte in te gaan over de werkzaamheden en lopende projecten in de stad. De organisaties gaven aan wel bekend met elkaar te zijn, maar dat het niet altijd duidelijk was wat deze organisaties precies deden. Zeker door personeelswisselingen, uitbreiding of inkrimping van taken was dat niet altijd duidelijk.

 

1-op-1  speeddating

foto-1Na het pitchen was er de mogelijkheid om op een persoonlijk niveau elkaar beter te leren kennen en zo nodig afspraken met elkaar te maken. Dit werd gedaan in de vorm van 1-op-1  speeddating met de persoon naar keuze. Met als resultaat dat er op deze dag verbindingen werden gelegd en samenwerkingsverbanden werden besproken. De sectoren Welzijn en Wonen liggen immers dicht bij elkaar.

 

 

 

 

Wist u dat?

 

  • Wijksteunpunt Wonen zowel huurders als eigenaren informeert?
  • BOOT ook bezwaarschriften en belastingaangiften voor cliënten indient?
  • VENZO ook vrijwillige ondersteuning van professionele senioren aanbiedt?
  • MEE trainingen geeft om te herkennen of een cliënt een geestelijke beperking heeft?
  • Beter Buren 1 op 1 bij burengeschillen bemiddelt?
  • Buurtambassadeur o.a. een bingo voor senioren organiseert?
  • MARKANT de mantelzorger ontlast door tijdelijk de taken van een mantelzorger over te nemen?

 

Ervaringenervaringen-van-deelnemers

 

Na afloop van het seminar was er door alle organisaties nog kort beschreven wat zij van de middag vonden. Hier kwam vooral uit naar voren dat het fijn was om organisaties beter te leren kennen, nieuwe ideeën en inspiratie op te doen en dat het een goede mogelijkheid bood om vervolgafspraken te maken.

Daarnaast werd ook opgemerkt dat de middag erg laagdrempelig en niet te massaal was. Dit in tegenstelling tot andere netwerkbijeenkomsten waar men soms niet echt toe komt aan waar het echt om gaat: namelijk het samenwerken!

De aanwezigen vonden het event speeddaten met organisaties voor herhaling vatbaar.

 

Voor meer informatie:

www.wswonen.nl

zuidoost@wswonen.nl

020-723 03 20

Artikel delen:

!WOON